Tallene for den nationale trivselsmåling på FGU (Forberedende Grunduddannelse) for 2022 er netop offentliggjort og viser, at der fortsat er en stabil høj trivsel på FGU, hvor 94,3 pct. af FGU-eleverne har høj trivsel.

Arbejdet med elevernes trivsel er en helt central del af kerneopgaven for FGU-institutionerne for at sikre, at eleverne på FGU kommer godt videre i uddannelse og job og derfor er formand for FGU Danmark og FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium også rigtig glade for, at trivslen fortsat er høj på FGU-institutionerne.

 – Jeg er utrolig glad for, at trivselsmålingen for 2022 igen viser, at der er en stabil og høj trivsel på FGU. Nu er det 3. år i træk, målingen viser, at der er en god trivsel på FGU, siger Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

 – Vores dygtige medarbejderes indsats har virkelig båret frugt, så jeg er meget stolt over det flotte resultat, som trivselsmålingen viser. God trivsel hos eleverne er altafgørende for, at vi sammen med eleverne kan bringe dem tættere på uddannelse og job. Det er jo først og fremmest til glæde for eleverne, men det er også til glæde for samfundet, siger Hanne Fischer,  formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium.

Trivselsmålingen for 2022 viser, at størstedelen af eleverne er enige eller meget enige i, at de:

  1. Er glade for at gå på FGU (70,7 pct.)
  2. Oplever, at der er et godt fællesskab mellem eleverne på skolen (69,3 pct.)
  3. Oplever, at de er accepterede som de er af de andre elever (79,1 pct.)
  4. Føler, at de kan få hjælp fra deres lærere i undervisningen (75,9 pct.)
  5. Aktivt deltagende i undervisningen (92,9 pct.)
  6. Jeg er glad for min arbejdsplads/mit praktiksted (84,3 pct.)

Læs om Trivselsmålingen for FGU her: https://fgu.dk/2023/02/28/trivselsmaaling-for-fgu-2022/

og dyk ned i de officielle tal fra ministeriet  her: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Topics/160.aspx