AGU – Almen Grunduddannelse

AGU er et uddannelses-spor for dig, som gerne vil være stærkere i de almene fag.

På AGU kan du kvalificere dig til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig HF eller en anden gymnasial uddannelse. Du kan se adgangskravene til de forskellige gymnasiale uddannelser her: Adgangskrav til gymnasiale uddannelser

Du har på AGU mulighed for at vælge netop de fag, du har brug for at blive stærkere i. Dansk og matematik er obligatorisk. De fleste AGU-elever har dansk, matematik og 2-3 valgfag, som kan være fx engelsk, samfundsfag, naturfag eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære). Du tilbydes undervisning på G-, E- eller D-niveau. Undervisningen tilrettelægges efter dit niveau ved start.

FGU Aarhus udbyder følgende almene fag:
(klik herunder for at se læreplaner og læse mere om de enkelte fag)

Som udgangspunkt afslutter du din forberedelseseksamen i dansk og matematik med en prøve. Derudover går du til prøve i et andet fag, som udtrækkes blandt de resterende fag, du får undervisning i. Alle fag afsluttes på enten G-, E- eller D-niveau med enten en standpunktskarakter eller en prøvekarakter.

Læs mere om prøver her

Der vil typisk være 15-20 elever i en klasse.

I løbet af din AGU er der mulighed for at komme i praktik i op til 2 uger af gangen (højst 4 uger hvert halve år). Her kan du snuse til dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også komme i 2-ugers kombinationsforløb på andre ungdomsuddannelser eller erhvervsuddannelser.

Når du har gennemført et AGU-forløb på mindst 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset vil indeholde de faglige kompetencer og karakterer, du har opnået, og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter AGU med en forberedelseseksamen til den 2-årige HF, får du et uddannelsesbevis. For at kunne starte direkte på den 2-årige HF, skal du bestå følgende fag:

  • Dansk eller dansk som andetsprog på D-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Matematik på D-niveau
  • Samfundsfag på mindst G-niveau
  • Naturfag på mindst G-niveau

Undervisningen på AGU foregår praksisnært. Det vil sige, at du arbejder med at omsætte den teoretiske læring til løsning af konkrete problemstillinger i virkeligheden. Derudover arbejder du med forskellige projekter og temaer.

Udover dansk og matematik samt de 2-3 valgfag, du tilføjer, tilbyder FGU Aarhus følgende toninger på AGU-sporet:

Egå

Intro-hold – D-, E- og G-niveau

Skejby

Dansk Matematik Engelsk Samfundsfag Naturfag PASE
Hold 1 (DSA) Intro + G + E Intro + G + E Intro + G + E Intro + G
Hold 2 (DSA) Intro + G Intro + G Intro + G
Hold 3 (DSA) Intro + G Intro + G + E + D Intro + G + E + D Intro + G
Hold 5 G G G Intro + G Intro + G
Hold 8 E + D G + E + D E + D G G Intro + G
Hold 10 E + D G + E + D E + D E + D G + E + D Intro + G
PGU hold G + E + D G + E + D Intro + G

Vest

  • Studie D
  • Hold G
  • Sprogholdet
  • UA 1
  • UA 2