AGU – Almen Grunduddannelse

AGU er et uddannelses-spor for dig, som gerne vil være stærkere i de almene fag.

På AGU kan du kvalificere dig til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig HF eller en anden gymnasial uddannelse. Du kan se adgangskravene til de forskellige gymnasiale uddannelser her: Adgangskrav til gymnasiale uddannelser

Du har på AGU mulighed for at vælge netop de fag, du har brug for at blive stærkere i. Dansk og matematik er obligatorisk. De fleste AGU-elever har dansk, matematik og 2-3 valgfag, som kan være fx engelsk, samfundsfag, naturfag eller PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære). Du tilbydes undervisning på G-, E- eller D-niveau. Undervisningen tilrettelægges efter dit niveau ved start.

Som udgangspunkt afslutter du din forberedelseseksamen i dansk og matematik med en prøve. Derudover går du til prøve i et andet fag, som udtrækkes blandt de resterende fag, du får undervisning i. Alle fag afsluttes på enten G-, E- eller D-niveau med enten en standpunktskarakter eller en prøvekarakter.

Læs mere om prøver her:

Der vil typisk være 15-20 elever i en klasse.

I løbet af din AGU er der mulighed for at komme i praktik i op til 2 uger af gangen (højst 4 uger hvert halve år). Her kan du snuse til dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også komme i 2-ugers kombinationsforløb på andre ungdomsuddannelser eller erhvervsuddannelser.

Når du har gennemført et AGU-forløb på mindst 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset vil indeholde de faglige kompetencer og karakterer, du har opnået, og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter AGU med en forberedelseseksamen til den 2-årige HF, får du et uddannelsesbevis. For at kunne starte direkte på den 2-årige HF, skal du bestå følgende fag: Dansk eller dansk som andetsprog på D-niveau
Engelsk på D-niveau
Matematik på D-niveau
Samfundsfag på mindst G-niveau
Naturfag på mindst G-niveau

Undervisningen på AGU foregår praksisnært. Det vil sige, at du arbejder med at omsætte den teoretiske læring til løsning af konkrete problemstillinger i virkeligheden. Derudover arbejder du med forskellige projekter og temaer.

Udover dansk og matematik samt de 2-3 valgfag, du tilføjer, tilbyder FGU Aarhus følgende toninger på AGU-sporet:

Egå:

Her har vi oprettet en helt ny mulighed for at få undervisning 3 lektioner ugentligt i E-sport. Se mere her.

Skejby:

Kommunikation og Medier, hvor du kan arbejde med mediegrafik og foto.
Vi har oprettet to hold med undervisning på henholdsvis 1) E- og D-niveau samt 2) G-niveau.

Du har også mulighed for at vælge et hold, som er målrettet dig, som gerne vil på HF.

Derudover har vi 3 DSA-hold (Dansk Som Andetsprog), hvor du vil blive placeret i en klasse, som arbejder tæt sammen med de andre to klasser. Undervisningen vil I perioder være niveaudelt i både dansk og matematik.

Hold 10: DSA-HF rettet.

Vest:

Et hold, som er målrettet dig, som gerne vil på HF.
Et hold, som er målrettet dig, som har interesse for business og butiksområdet.

Klik her, hvis AGU er noget for dig