Vi åbner tidligst 15. marts!

FGU Aarhus er ikke en del af genåbningen fra mandag d. 1/3, men håber at kunne åbne fysisk op igen d.15 marts. Vi afventer besked fra regeringen.Indtil da vil der fortsat være virtuel undervisning. Dog har vi mulighed for, i begrænset omfang, at åbne for mindre grupper af elever med et særlige behov.
Det arbejder vi på, og vil orienterer om i næste uge, så snart det er muligt.
Læs mere om FGU og Corona i ministeriets FGU-nyhedsbrev: (Åbn PDF i nyt vindue)

FGU Aarhus fortsætter onlineundervisning til og med 28. februar

For at bevare kontrollen med epidemien forlænges alle skærpede tiltag til og med 28. februar 2021. Jvf. retningslinjer fra sundhedsministeriet.

FGU Aarhus fortsætter onlineundervisning til og med 5. februar

I forbindelse med regeringens seneste udmelding om opretholdelse af de nuværende Covid-19 restriktioner, forlænges FGU Aarhus online-undervisning indtil videre til d. 5. februar 2021.

Børne- og undervisningsministeren udtaler i forbindelse med forlængelsen af restriktionerne:
Det er et langt og sejt træk, vi skal igennem denne vinter for at få begrænset smitten. Men med vaccinen er der lys for enden af tunnelen. Mit budskab – både til dem, der er ramt at nedlukningen, og til dem, der fortsat møder på arbejde – er: Vi ved, at I knokler derude og gør alt, hvad I kan, for at give børn, elever og kursister den bedst mulige hverdag og undervisning. Jeg vil gerne understrege, at vi naturligvis ikke har helt de samme forventninger til pædagogiske aktiviteter og undervisningen, som der ville være i en normal situation. Og til de børn og unge, der er ramt af nedlukningen: Jeg ved, at det er kedeligt at sidde derhjemme og modtage undervisning uden jeres klassekammerater. Men brug de virtuelle muligheder for at være sammen og ræk ud til en voksen eller jeres lærer, hvis I ikke trives.” siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Alle Corona-restriktioner er forlænget til og med 17 januar

Vi starter året op med online-undervisning for alle elever fra den 5. januar og frem til og med 17. januar.
Ingen elever skal møde fysisk på skolen! Hvis du som elev på skolen har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte din vejleder eller underviser.
Find kontaktinfo på alle medarbejdere her. Opdateringer vedr. Covid 19 kan du altid finde her på siden.
Godt nytår til alle!

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Egå

Torsdag den 17-12-20 blev en en elev fra Træ og Byg påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem i selv isolation og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86228222 eller skoleleder Karsten Larsen på tlf. 20662983

Information om tiden frem til 5. januar 2021

Fra d. 21. dec. 2020 lukker FGU Aarhus ned på baggrund af regeringens restriktioner relateret til den nuværende covid-19 situation.
Den 21. dec og 22. dec. modtager alle elever virtuel undervisning. Den 22. dec ønsker vi alle elever og medarbejdere en glædelig jul og godt nytår. Skoleåret starter for elever igen d. 5. jan 2021, og for medarbejdere d. 4. jan 2021.
Information omkring hvorvidt der er fysisk fremmøde eller virtuel undervisningen fra d. 5. jan. 2021 gives nærmere denne dato.
Læs også Børne- og Undervisningsministeriets Særlige restriktioner gældende til den 3. januar 2021

7. December: FGU Aarhus er fortsat åben! Klik for at læse mere!

De seneste corona-restriktioner i Aarhus påvirker mange unge menneskers skolegang. Med tydelig udmelding fra Regeringen holder FGU Aarhus dog åbent for fremmøde.

I forbindelse med den delvise nedlukning af landet d. 7. dec. 2020, har FGU Aarhus indført yderligere tiltag med det formål at sikre overholdelse af afstandskrav, som du kan læse mere om her:
• Skoledagene indtil jul bliver fra 8.15-13.00 mandag-torsdag og fra 8.15-12 om fredagen.
• Eleverne møder ind hver anden dag, så der max undervises otte elever på et hold. Skemaet for de resterende dage indtil jul er aftales på de enkelte afdelinger.
• Møder mm. udenfor undervisningstiden foregår virtuelt, eller fysisk ved behov.
• Alle elever holder pause i deres klasselokale, og ophold på fællesarealerne er således ikke tilladt i perioden indtil jul.
• Al aktivitet med blandede hold aflyses.
• Vi overholder fortsat afstandskrav, anvende mundbind/visir og opretholde god håndhygiejne ved håndvask og afspritning.
• Vi kører online-undervisning d. 21. og 22. dec. På denne måde ønsker vi, at alle medarbejdere og elever har god tid til at lade sig teste inden julehøjtiden med familie løber af stablen.

Vi håber, at vi med disse tiltag kan skabe den fornødne tryghed for både medarbejdere og elever.

Procedurer ved smittetilfælde:

Aarhus FGU følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger ved aktuelle smittetilfælde på skolen. Nedenstående faktabokse tydeliggør skolens procedurer, når elev/medarbejdere er testet positiv for covid-19 eller er nærkontakt til en smittet person.

FAKTABOKS

Når en medarbejder/elev har symptomer på Covid19, skal medarbejderen gøre følgende:

1. Du skal gå selv-isolation/karantæne.
2. Du skal testes to gange – MEN er første test negativ, må du komme tilbage på arbejde. Du skal dog stadig testes igen anden gang. Du kan booke tid til test på www.coronaprover.dk eller benytte testtelte uden tidsbestilling.
3. Du skal melde svar på dit testresultat til skolelederen så snart, du har det.
4. Hvis du er i stand til det helbredsmæssigt, er du forpligtet på at etablere online-undervisning for dine elever i den periode, du er fraværende. Er du syg, gælder de normale regler for sygdomsfravær. Du skal lade din leder vide, at online undervisningen er etableret.

Når en medarbejder/elev er nærkontakt til en person smittet med Covid19, skal medarbejderen gøre følgende:

1. Du skal gå i selv-isolation/karantæne.
2. Du skal testes på 4. og 6. dagen fra den dag, du sidst havde kontakt til den smittede. Du kan booke tid til test på www.coronaprover.dk eller benytte testtelte uden tidsbestilling.
3. Er første test på 4. dagen negativ, må du komme tilbage på arbejde. Du skal dog stadig testes igen på 6. dagen.
4. Du skal melde svar på dit testresultat til skolelederen så snart, du har det.
5. Du har ansvaret for at etablere nødundervisning for dine elever i den periode, du er i karantæne. Du skal lade din leder vide, at online undervisningen er etableret. Er du syg, gælder de normale regler for sygdomsfravær.

Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718

FGU Aarhus lukker IKKE under de nye retningslinjer

Opdatering d. 08.12.20: FGU Aarhus har fortsat fysisk undervisning og fremmøde på alle skoler. Dette betyder at hvis du er er elev hos hos os, skal du møde som anvist af din lærer eller vejleder. Vi følger alle procedurer og anvisninger for smitteopsporing udsendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718

Information om Covid 19 smittet medarbejder på FGU Skejby

Opdatering d. 03.12.20: Endnu en medarbejder er testet positiv for corona. Alle involverede er sendt i karantæne. Vi følger alle procedurer og anvisninger for smitteopsporing udsendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Der serveres ikke morgenmad og frokost på skolen indtil videre.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718

Information om Covid 19 smittede medarbejdere på FGU Skejby

Onsdag den 02.12.20 er en vejleder på FGU Skejby konstateret positiv for corona og torsdag den 03.12.20 er en almenlærer ligeledes konstateret smittet.
Vi foretager smitteopsporing blandt ansatte og elever. Alle elever på hold 3,6,7 og 11 samt deres undervisere er sendt hjem og der serveres ikke morgenmad og frokost indtil videre. Derudover har enkelte elever fra hold 1 og 2 , som har været i direkte kontakt med en af smittede medarbejdere fået direkte besked, og skal ligeledes gå i hjemmekarantæne og testes. De må først vende tilbage, når de kan fremvise en negativ test. Vi håndterer situationen efter anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Vi modtog d. 30.11.20 besked fra en elev på hold 4 på FGU Skejby, om at vedkommende er testet positiv for corona.
Det får dog ingen betydning for skolens øvrige elever eller medarbejdere, da eleven ikke har været på skolen siden 18. november og i mellemtiden har fået resultatet negativ fra to tests. Det er altså en tredje test taget for nylig, der viser smitte. Eleven har ikke været smittet, mens vedkommende var på skolen.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Vi har lørdag den 28.11.20. fået besked om, at en elev fra metal er påvist Covid 19 smittet. Eleven har dog ikke været på skolen siden torsdag d. 26.11.20.
Vi foretager smitteopsporing blandt ansatte og elever. Alle elever på metal skal blive hjemme og skal testes. De må først vende tilbage, når de kan fremvise en negativ test.
Vi håndterer situationen efter anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Lørdag den 28.11. 2020 blev en elev fra hold 10 påvist Covid 19 smittet. Eleven har dog ikke været på skolen siden tirsdag d. 24.11.
Vi foretager smitteopsporing blandt ansatte og elever. Alle elever på hold 10 skal blive hjemme og skal testes. Det samme gælder berørte medarbejdere. De må først vende tilbage, når de kan fremvise en negativ test.
Vi håndterer situationen efter anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Egå

Onsdag den 25.11 2020 blev en en elev fra Motor og Mekanik påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem i selv isolation og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86228222 eller skoleleder Karsten Larsen på tlf. 20662983

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Tirsdag den 24.11. 2020 blev en elev fra hold 9 påvist Covid 19 smittet. Eleven har dog ikke været på skolen siden torsdag d. 19.11.
Vi foretager smitteopsporing blandt ansatte og elever. Alle elever på hold 9 og 10 skal blive hjemme og skal testes. Det samme gælder berørte medarbejdere. De må først vende tilbage, når de kan fremvise en negativ test.
Vi håndterer situationen efter anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid smittede undervisere på FGU Midtby

I uge 47 og 48 har der været to undervisere på FGU Midtby, der har været påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at de pågældende undervisere har været hjemsendt i isolation / sygemeldte og at vi har foretaget smitteopsporing på de hold, som de to undervisere har kontakt til.
Vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og håndterer situationen efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 8619 5699 eller skoleleder Jens Ole Jørgensen på tlf. 6198 7798

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Lørdag den 21.11. 2020 blev en elev fra hold 3 påvist Covid 19 smittet. Eleven har dog ikke været på skolen siden onsdag morgen.
Vi har foretaget smitteopsporing blandt ansatte og elever. Alle elever skal blive hjemme og skal testes. De må først vende tilbage, når de kan fremvise en negativ test.
Vi håndterer situationen efter anvisninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Lørdag den 14.11 2020 blev en elev fra teaterholdet påvist Covid 19 smittet. Eleven har dog ikke været på skolen siden tirsdag morgen. Vi er i fuld gang med smitteopsporing blandt ansatte og elever. Alle elever skal blive hjemme og skal testes. De må først vende tilbage når de kan fremvise en negativ test.
Vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og håndterer situationen efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988 eller PA Ulla Krogager på tlf. 41903702 eller PA Laila Dalgaard Fink på tlf. 41903718.

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Vi har haft et smittetilfælde på musikværkstedet, som blev konstateret d. 28.10 2020. Eleven har ikke været på skolen siden torsdag d. 22. oktober. Alle elever og lærere fra musikværkstedet er sendt hjem med beskeden om at blive testet for corona. Eleverne vender først tilbage til skolen, når de har et negativt testresultat. Flere har fået svar, og testen er negativ. Vi er løbende i kontakt med alle elever.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 87 40 86 00 eller skoleleder Marianne Borum Thorhauge på tlf. 41 90 36 69

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Midtby

Onsdag den 27.10 2020 blev en elev fra Hold D påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem i selv isolation og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
For en sikkerheds skyld har vi opfordret alle elever og lærere fra de andre hold på skolen, at lade sig teste en af de nærmeste dage – som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86195699 eller skoleleder Jens Ole Jørgensen på tlf. 61987798

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Egå

Fredag den 23.10 2020 blev en en elev fra Hold 1 påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem i selv isolation og først må vende tilbage til skolen, når de er testetikke smittet.

Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.

Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86228222 eller skoleleder Karsten Larsen på tlf. 20662983

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Egå

Mandag den 12.10 2020 (i efterårsferien) blev en en lærer fra Motor og Mekanik påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet først må vende tilbage til skolen, når de er testetikke smittet. Der var en elev som blev testet positiv og det er der taget hånd om.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86228222 eller skoleleder Karsten Larsen på tlf. 20662983

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Midtby

Onsdag den 11.10 2020 blev en elev fra RAP holdet påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem i selv isolation, og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
Vi er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og håndterer situationen efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 8619 5699 eller skoleleder Jens Ole Jørgensen på tlf. 6198 7798

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Mandag den 14.09 2020 blev en elev fra MakerSpace påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem, og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 87 40 86 00 eller skoleleder Marianne Borum Thorhauge på tlf. 41 90 36 69

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Skejby

Fredag den 11.09 2020 blev en elev fra hold 6 påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem, og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 87 40 86 00 eller skoleleder Marianne Borum Thorhauge på tlf. 41 90 36 69

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Midtby

Tirsdag den 1.9 2020 blev en elev fra Artist holdet påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem, og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
For en sikkerheds skyld har vi opfordret alle elever og lærere fra de andre hold på skolen, at lade sig teste en af de nærmeste dage – som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86195699 eller skoleleder Jens Ole Jørgensen på tlf. 61987798

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Egå

Onsdag den 26.8 2020 blev en elev fra Omsorg og Sundhed påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem, og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
For en sikkerheds skyld har vi opfordret alle ellever og lærere fra de andre hold på skolen, at lade sig teste en af de nærmeste dage – som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86228222 eller skoleleder Karsten Larsen på tlf. 20662983

Information om Covid 19 smittet elev på FGU Midtby

Onsdag den 26.8 2020 blev en elev fra Hold G påvist Covid 19 smittet. Det betyder, at alle elever og involverede lærere på holdet er sendt hjem, og først må vende tilbage til skolen, når de er testet ikke smittet.
For en sikkerheds skyld har vi opfordret alle elever og lærere fra de andre hold på skolen, at lade sig teste en af de nærmeste dage – som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.
Vi har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har håndteret det efter deres anvisninger.
Har du/I spørgsmål er du/I velkommen til at ringe til skolen på tlf. 86195699 eller skoleleder Jens Ole Jørgensen på tlf. 61987798

Toggle 1

Toggle 2