I Aarhus står vi foran at skulle bygge en ny skole. Det er en fantastisk mulighed. Vi er optaget af at skabe en unik bygning, der kan understøtte FGU’ens yderst vigtige opgave – at hjælpe udsatte unge videre i livet. Og vi ønsker at skræddersy en skole, der tilgodeser elevgruppen og deres særlige behov.

Det forpligter at få lov at designe Danmarks første nybyggede FGU-læringsfacilitet. Vi har med økonomisk hjælp fra Realdania Fonden fået mulighed for at undersøge, hvad der skal til for, at den skole, vi tror på, kan blive et sted for vores unge til at udvikle sig som menneske – fagligt, socialt og personligt. Det er vi meget glade for. Uden deres hjælp var det ikke muligt for os at lave et så grundigt forarbejde.

Disse forarbejder er nu udmøntet i det pædagogiske værdiprogram. Innovationen i forprojektet ligger i, at vi har koblet pædagogisk fagekspertise inden for praksislæring og målgruppen sammen med arkitekternes faglighed inden for didaktisk design, funktion og æstetik, og kvalificerer det byggede med et evalueringsspor.