En ny uddannelsespolitisk målsætning

25-årige med ungdomsuddannelse
Op til 25-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

Det betyder, at:
  • I 2030 skal mindst 90 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
  • Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og op følgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.