FGU Aarhus støtter handleplan mod racisme og diskrimination i Aarhus

 

Sammen Mod Racisme i Aarhus er overskriften på et stort arrangement, som finder sted i Rådhushallen onsdag den 7. juni 2023 kl. 14.00 – 15.30. Undervejs i programmet vil den internationalt anerkendte rapper JJ Paulo underholde.

Her vil Mellemfolkeligt Samvirke på vegne af Avalak, Sabaah, Mino Ung Aarhus, Super, Turkis, Frontløberne, LGBT Asylum, Baba Gellerup, Bydelsmødre 8220 lancere en handleplan mod etnisk diskrimination i Aarhus.

Handleplanen fokuserer på områderne Arbejdsmarkedet, Foreningslivet,Boligsektoren, Uddannelsessektoren, Politiet og Nattelivet. Der er mange grupper af mennesker, der kan opleve diskrimination på grund af forskellige faktorer såsom deres race, etnicitet, køn, seksuel orientering, alder, religion, fysiske eller mentale handicap, nationalitet, sprog og socioøkonomisk status.

Med denne handleplan minder MS om, at enhver form for diskrimination er uacceptabel og bør bekæmpes, uanset hvilken samfundsgruppe den rammer. Det kræver en fælles indsats, for at skabe et mere retfærdigt og inkluderende Aarhus for alle.

Racisme er en specifik form for diskrimination, som kan føre til ulige behandling, negative stereotyper og had mod mennesker på grund af deres etnicitet eller nationalitet. Det kan manifestere sig på mange måder, herunder hadforbrydelser, verbale fornærmelser, chikane, vold og forskelsbehandling på arbejdspladsen eller i uddannelsessystemet.

Medunderskrivere på handleplanen er 3F Aarhus Rymarken, LLO, DM, Godsbanen, Klub22, Niis Ny integration i Samfundet, Institut for X, FGU Aarhus, Operation 8, LGBT+ Huset, Amnesty, Game, Det Grønlandske Hus og Dialog på Tværs.

Arrangementet foregår som nævnt i Rådhushallen på Aarhus Rådhus. Der vil være snacks, samt kaffe og vand. Arrangementet er gratis og åbent for alle!

Her er et link til programmet og opslaget på Facebook:  https://fb.me/e/4f31vByOi