Stillingsopslag

Udviklingsorienteret matematik- og samfundsfagslærer søges til FGU Aarhus med start den 1. august 2021

Vi søger en nytænkende og relationskompetent matematik- og samfundsfagslærer til vores skole i Midtby. Brænder du for at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse, og kan du koble praksislæring med vedkommende matematik- og samfundsfagsundervisning, så hører vi gerne fra dig. Vi søger den rette person, der er motiveret for at være med til at bygge en ny uddannelse op.

Om dig
● Du er uddannet lærer og har linjefag i matematik og samfundsfag og kan undervise i flere fag.
● Du er iderig af natur og trives i en stor organisation i udvikling og forandring.
● Du har et helhedsorienteret perspektiv på unges læring og udvikling, og du kan undervise i matematik med afsæt i den unges hverdagspraksis.
● Du har erfaring i at arbejde med unge i alderen 15-25 år, både fagligt, socialt og personligt
● Du er robust og omstillingsparat
● Du er god til at spotte den unges nærmeste udviklingszone
● Du er en brobygger og en rollemodel for unge; du gør, som du siger.

Vi tilbyder:
● Et spændende job for den rette, der trives i at være med til at udforme indholdet og didaktikken i undervisningen.
● En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor dit bidrag til fællesskabet er vigtigt, så de unge trives, udvikles og bliver afklaret og parat til arbejde eller videre uddannelse.
● En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi vægter den gode stemning, og hvor du har stor indflydelse på egen hverdag sammen med de unge.
● Et job, hvor du ikke kun er underviser, men også følger den enkelte unge og dennes udvikling og trivsel tæt, såvel fagligt, personligt og socialt.

Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet.

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte skoleleder Jens Ole Jørgensen på telefon 6198 7798.

Ansøgningsfristen er d. 12. maj 2021 kl. 9.00. Ansøgningen, CV og relevante bilag sendes i en samlet PDF til ah@fguaarhus.dk. Ansøgningen mærkes “matematiklærer”. Der vil blive afholdt samtaler i uge 20.

Download dette stillingsopslag som printvenlig PDF

FGU er en ny forberedende grunduddannelse, der slog dørene op den 1. august 2019 i hele landet til erstatning for produktionsskoler og AVU-ndervisning for de under 25-årige på VUC, samt KUU, EGU og ordblindeundervisning.
FGU Aarhus er en af 27 statslige selvejende institutioner.
FGU indeholder tre spor PGU, AGU og EGU. De tre spor er vægtet forskelligt, således at PGU primært er produktions- og værkstedsbaseret undervisning incl. en række skolefag, AGU er primært praksisorienteret undervisningen med en række skolefag.
EGU retter sig mod erhvervslivet, hvor store dele af uddannelsen foregår.
FGU varer op til to år og eleverne kan optages løbende. Eleverne modtager en skoleydelse for deltagelse i uddannelsen.
FGU Aarhus er normeret til ca. 800 elever og 80 lærere fordelt på tre skoler.
Læs her på vores hjemmesiden og på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu.
Kernefortælling om FGU Aarhus HER

FGU Aarhus er en 2-årig Forberedende Grunduddannelse (FGU) i tre spor: Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) samt Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og henvender sig til unge under 25 år. FGU Aarhus er en selvejende institution normeret til ca. 650 elever og der er ansat 110 medarbejdere fordelt på tre skoler. Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på www.uvm.dk