Stillingsopslag

2 ledige jobs

Skoleleder

FGU Aarhus søger en ny skoleleder fra 01. januar 2021

Vi søger en ny skoleleder på én af vore 3 skoler med viden om læring og erfaring med ledelsesopgaver og med et hjerte, der banker for unge og uddannelse – og med ambition om at sikre gode rammer for udvikling og trivsel.

Som skoleleder på FGU har du personale- og driftsansvar som dit primære ansvarsområde. Du skal sikre, at skolen udvikler sig synkront med hele FGU Aarhus.

Som skoleleder har du har ansvaret for, at undervisningen foregår i overensstemmelse med den overordnede målsætning for FGU Aarhus og i henhold til loven om FGU. Det forventes at du indgår i og udvikler uddannelsen i samarbejde med skolens lederteam samt sikrer at de fælles beslutninger, der er for den pædagogiske linje, implementeres på skolen.

Du skal samarbejde med medarbejderne om at skabe et godt og anerkendende skolemiljø, der sikrer, at skolen er rummelig for en bred målgruppe af elever. Du skal sikre, at diversiteten i personalegruppen bruges til at fremme kerneopgaven, så der samlet arbejdes for, at alle elever ser deres potentiale udfoldet på FGU Aarhus.

Det er vigtigt, at du fremstår synlig og tilgængelig for såvel medarbejdere som elever.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 12.00

Viceskoleleder

FGU Aarhus søger fra 1. januar 2021 en viceskoleleder til FGU Skejby

FGU Aarhus søger en viceskoleleder til vores skole i Skejby, som brænder for at lede og organisere uddannelse for unge.

Som viceskoleleder går du sammen med lederteamet foran i udviklingen af FGU Aarhus. Du skal arbejde for, at de fælles beslutninger, der er for den pædagogiske linje, implementeres på skolen, herunder sikre læring og vidensdeling, og at dette sker i gensidig respekt for personalets forskellige kompetencer.

Du skal som viceskoleleder sikre, at diversiteten i personalegruppen bruges til at fremme kerneopgaven, så der samlet arbejdes for, at alle elever ser deres potentiale udfoldet.

Det er vigtigt, at du som viceskoleleder fremstår synlig og tilgængelig for såvel medarbejdere som elever. Som viceskoleleder forventes det grundlæggende, at du indgår i og udvikler uddannelsen i samarbejde med skolens ledelsesteam.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 12.00