Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) lukker ved årets udgang, men erfaringerne skal bruges ind i den nye FGU uddannelse.

22. December 2020:
Efter 5 år lukker KUU og flyttekasserne på gangen hos Kulturentreprenør på Godsbanen i Aarhus står stablet og klar til at blive læsset i
kassevognen.
Uddannelsen var, for den blev allerede i august 2019 formelt lukket for optag, en 2 årig uddannelse, som skulle lette vejen til arbejdsmarkedet og
motivere unge til videre uddannelse.
KUU uddannelsen har været en SU berettiget uddannelse, bygget op om forskellige erhvervstemaer, med dansk og matematikundervisning som
gennemgående fag og erhvervstræning og praktikker sideløbende.

I Aarhus har KUU undervisningen været organiseret under et konsortium med flere aktører og forskellige undervisningstilbud. Bl.a har
Kompetencehuset og den tidligere Produktionsskole i Aarhus, som nu rummer den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), arbejdet
sammen om at løse opgaven.
En evalueringsrapport bestilt af Undervisningsministeriet giver da også “tommel op” på resultaterne. Rapporten fremhæver at 3 måneder efter
afsluttet uddannelse på KUU er 68% af eleverne i enten uddannelse eller job.

Når KUU Aarhus har været en success skyldes det at uddannelsen har været forankret i små fællesskabende skolemiljøer. At de unge har haft
faste kontaktlærer med en høj grad af kontinuitet. Det har også været afgørende vigtigt at tilrettelæggelsesformen har været fleksibel, og
herigennem kunne imødekomme de unges sociale, psykiske og faglige udfordringer

Citat: Nis Peter Nissen, forstander ved Kompetencehuset i Aarhus

Der er en stadig større gruppe af sårbare unge i Danmark som har brug for støtte og en særlig indsats for at komme videre i deres liv i forhold til
uddannelse og job*.
Derfor er vores mål for FGU uddannelsen, at tankerne fra ekspertudvalget som har dannet baggrunden for uddannelsen, evalueringsrapporten og de
erfaringer vi har gjort os i KUU, skal danne grundlaget for arbejdet med netop denne målgruppe.

KUU har på mange områder været metodeudviklende og de erfaringer skal vi bringe med os ind i den nye FGU uddannelse, som fortsat er under
udvikling, fortæller direktør for FGU Aarhus Claus Bentsen.

FREYA

Freya, som netop har været til portfolio eksamen hos KUU Kulturentreprenør i denne uge, fortæller at hun efter et mislykket forsøg på HF hvor angst og depression, fyldte så meget at studiet var helt uoverskueligt, blev gjort opmærksom på KUU af sin Ungdoms-og uddannelsesvejleder. Og heldigvis, fortæller hun, var der en plads til mig som jeg kunne henvises til.
Nu afslutter Freya sit forløb og pakker skolen ned sammen med de øvrige elever og undervisere.
Det der har gjort den store forskel for mig, er at jeg er blevet set og hørt, inddraget i et fællesskab og langsomt men sikkert er blevet udfordret mere og mere fagligt. Freya kalder det selv for “Anna´s Little Push” som har gjort den store forskel.
“Eleverne knytter bånd med underviserne og medstuderende på en helt anden måde end i andre uddannelser. Det er vigtigt! Flere af vores elever har oplevet ensomhed som en stor barriere for at komme videre med det vi kalder “Det gode live” altså, uddannelse, job og sociale relationer”. Vi har prioriteret og bevidst arbejdet med fællesskab som et centralt element i uddannelsen ”siger Anna Margrethe Andersen som er underviser, vejleder og en af dem der står for det lille skub når eleverne har brug for det.
Freyas opgave til portfolio eksamen var organisering af en festival, som egentlig skulle have løbet af stablen i år, men er udsat til 2021 på grund af corona. Nu arbejder Freya videre på opgaven og håber at hun og medarrangørerne kan afholde festivalen til sommer.
www.spaafestival.com
Jeg har på KUU uddannelsen fundet ud af jeg er god til at organisere. Jeg tør tage ansvar og sætter ting i gang hvor jeg tidligere var uden selvtillid
og følte mig som en fiasko. Nu har jeg mod på fremtiden og ved at jeg fremover skal arbejde med sammen med andre mennesker og at mine organisatoriske evner kan bruges i den sammenhæng.