Hvad er FGU? 🧐

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en helt ny måde at gå i skole på.

FGU er for dig, der er under 25 og gerne vil udvikle dig personligt, socialt eller fagligt, inden du søger uddannelse eller job.

På FGU Aarhus hjælper vi dig med at styrke din personlige motivation og dine ambitioner, så du finder frem til den rigtige uddannelse eller det rigtige job for dig.

Vi er en skole, som rummer rigtig meget. Du vil blandt vores mange faglige linjer helt sikkert kunne finde noget, du vil være nysgerrig på at bruge dine hænder og hovede på.

FGU Aarhus ønsker at udvikle stærke og robuste mennesker, som har tillid til sig selv og andre. Derfor har vi valgt at give dig nogle gode og trygge rammer, som du kan vokse i og få lysten til at komme videre.

Som elev bliver du en del af et stort og stærkt fællesskab, som har gang i masser af aktiviteter udover blot at gå i skole. Vi er en skole med plads til forskellighed. Vi ser mangfoldigheden som en styrke, når vi omgår hinanden med respekt.

Vælg mellem tre spor 😏 

Du kan gå i skole på FGU Aarhus i op til to år. Du kan vælge mellem tre spor:

AGU – Almen Grunduddannelse

PGU – Produktions-grunduddannelse

EGU – Erhvervs-grunduddannelse

Du kan også vælge at tage en AGU som online undervisning på FGU-Online

Med bestået eksamen på AGU har du adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
Og en afsluttende faglig prøve på PGU og EGU giver dig adgang til erhvervsuddannelserne.

Sådan bliver du elev 🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♂️

Der er ingen adgangskrav for at kunne startepå FGU Aarhus.

Men du skal først tale med en UU-vejleder i den kommune, du bor i.

UU-vejlederen skal målgruppe-vurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen passer til dine ønsker og behov.

Målgruppe-vurderingen er en samtale om dig og din situation, dine ønsker og drømme for fremtiden osv.

Den er til for at sikre, at du kun starter på FGU, hvis det er det rigtige for dig.

Find din uu-vejleder

Løn (skoleydelse) 💰

Du får skoleydelse, når du er elev på FGU Aarhus.

Taksterne er:

Under 18 år: 388 kr. om ugen

 

Hjemmeboende over 18 år: 672 kr. om ugen

 

Udeboende over 18 år: 1.557 kr. om ugen

 

Forsørgertillæg: 606 kr. om ugen

 

Forsørgertillæg, enlig: 1.520 kr. om ugen

 

Til gengæld har du mødepligt, og du skal komme til tiden. Det betyder godmorgen kl. 8.15

og på gensyn kl. 14.15.

 

Om fredagen slutter vi dog allerede kl. 13.15.

 

Vi vil gerne lære dig at møde til tiden. Det får du brug for hele livet.
Det prøver vi på at lære dig ved kun at give dig løn for den tid, du er på skolen.
Det betyder, at du bliver trukket i din skoleydelse, hvis du kommer for sent eller bliver væk uden gyldig grund (som fx sygdom).

Ha’ det sjovt, mens du lærer 😂

På FGU Aarhus har vi øje for det, som DU kan. Det bygger vi videre på sammen med dig.

Men vi ved også, at det er vigtigt at have det sjovt og være tryg for at kunne lære noget.

Og vi er opmærksomme på, om du lærer bedst ved at lytte, se billeder, læse, røre eller bevæge dig og være aktiv. Og det tilrettelægger vi så undervisningen efter.

FGU er det perfekte sted at udvikle sine personlige, sociale og faglige sider. Ja, det er faktisk det, vi er allerbedst til at hjælpe dig med.

Og alt foregår i dit eget tempo.

Hvis man gerne vil blive bedre til noget, skal man jo træne. Du kan måske tænke på FGU som en træningsbane, hvor du øver dig i det, du har det svært med. Eller øve dig i at blive bedre til det, du er god til.

 

Og så finder vi sammen ud af, hvornår du er klar til at forlade træningsbanen og gå i gang med uddannelse eller job.

Vejledning 🦉

Du kan have mange gode grunde til at starte FGU. Måske er du skoletræt eller i tvivl om, hvad du kan og vil. Måske er du droppet ud fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.

Måske er det svært for dig at passe en uddannelse eller et arbejde. Eller måske er det svært for dig at være sammen med andre mennesker i det hele taget.

På FGU Aarhus har vi lige nu 12 vejledere, som du kan tale med om fx ting, der kan være svære for dig. Vejlederen kan så hjælpe dig med at sikre, at du gennemfører dit forløb.

Kontakt en vejleder på fgu aarhus

Ordblind?👀

Hvis du er ordblind eller har mistanke om, at du skulle være ordblind, er det vigtigt, at du fortæller det til den vejleder, du er til indskrivningssamtale hos.

Du vil herefter blive kontaktet af ordblinde-vejlederen på den skole, hvor du skal gå.

mere om støtte til ordblindhed

Start på FGU, når du er klar 🚀

På basisforløbet er der løbende optag året rundt.

Der er undervisning i dansk og matematik, introduktion til uddannelsessporet og mulighed for deltagelse i relevante valgfag.

Når du har besluttet dig for valg af uddannelsesspor, og der er uddannelsesstart på det valgte spor, skifter du til dit valgte spor.

Vi har uddannelsesstart på vores tre spor i august og januar måned.