Ny Elev

Om FGU

FGU Aarhus er stedet for dig, der har brug for lidt ekstra for at blive klar til ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Vi optager løbende elever, så du kan starte på uddannelsen i løbet af hele året.

Vi tilbyder undervisning og arbejde på tre forskellige adresser, og der er mulighed for at vælge mellem tre spor.

Vi tilbyder praktisk undervisning på værksteder, hvor produktionen, fællesskabet og din personlige udvikling er i centrum. Ud over undervisningen på værkstederne kan du følge undervisning i dansk og matematik på det niveau, du befinder dig på med mulighed for eksamen på G, E, D niveau.

Du kan også vælge at få meget almen undervisning, hvor fokus ligger på at opnå G, E, D niveau i de forskellige fag, og hvor fællesskab og din personlige udvikling er i centrum. Derudover skal du i kortere tid deltage i praktisk undervisning på værksteder eller på anden måde arbejde med et erhvervstema.

På alle  tre spor er der mulighed for praktik i offentlige eller private virksomheder samt kombinationsforløb på Erhvervsskolerne.

Mens du er på skolen, vil du løbende få vejledning både af din faglærer og af en af skolens vejledere. Det vil både være vejledning om dine faglige, personlige og sociale kompetencer, men også vejledning om dine uddannelses- og jobmuligheder.

FGU Aarhus er en ny 2-årig Forberedende Grunduddannelse målrettet arbejde, erhvervsuddannelse eller HF.

Vi glæder os til at hjælpe dig på vej.

Optagelse

Du kan blive elev på FGU Aarhus, hvis du:

Er mellem 16 og 25 år
Har opfyldt ni års undervisningspligt
Ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Hvis du gerne vil starte på en af de tre skoler, skal du tale med din UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning). I skal sammen vurdere, om et ophold på FGU Aarhus passer til dig. Din UU-vejleder laver en målgruppevurdering, som du skal aflevere til os på skolen.

Inden du starter på uddannelsen, skal du besøge en af de tre skoler, og høre om hvad vi kan tilbyde dig af muligheder. Besøget og rundvisningen tager ca. en time. Du kan enten selv kontakte os eller bede din UU-vejleder om det.

Der er åben informationsmøde uden tilmelding (du møder bare op) på følgende adresser:

FGU Aarhus – Ungeguides

KUI Aarhus kan tildele en ungeguide til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov for hjælp og støtte fra kommunen. Ungeguiden har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

En ungeguide kan tildeles unge fra slutningen af 9. eller 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Den unge kan følges af en ungeguide i f.eks. overgangen mellem grundskole og uddannelse, mellem uddannelser eller mellem uddannelse
og job.

Ungeguidefunktionen ophører, når den unge er forankret i en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Fuldfører den unge ikke sin uddannelse, eller bliver den unge ledig inden det fyldte 25. år, kan KUI Aarhus vurdere, om ungeguideordningen skal genetableres.

I Aarhus tildeles en ungeguide kun, hvis den unge ikke i forvejen har en støtte-/kontaktperson, bostøtte, mentor eller koordinerende sagsbehandler tilknyttet.

FGU Aarhus – Adresser

FGU Skejby

Info-møder: Mandage kl. 10.00

Olof Palmes Allé 39 – 8200 Aarhus N

Telefon: 8740 8600

FGU Midtby

Info-møder: Mandage kl. 13.00

Klosterport 4E, 2. sal – 8000 Aarhus C

Telefon: 8619 5699

FGU Egå

Info-møde Onsdage kl. 10.00

Øster Kringelvej 32 – 8250 Egå

Telefon: 8622 8222

Skoleydelse

 

Skoleydelser:

Der udbetales skoleydelse, som er skattepligtig på:

kr.  382 / uge til elever under 18 år

kr.  663 / uge til elever over 18 år, som er hjemmeboend

kr.  1539 / uge til elever over 18 år, som er udeboende.

kr. 1.489 / uge – forsørgertillæg enlige

kr. 595 / uge – forsørgertillæg ikke enlige

Husk at skoleydelsen er bagudbetalt!!

Mødetider og Årsplan

Mødetider:
Mandag til torsdag
8.15 – 14.15

Fredag
mellem 8.15 – 13.15

Alle har mødepligt hver dag, og vi forventer af dig, at du møder til tiden og kommer hver dag.

Hvis du kommer for sent eller bliver væk uden afbud, trækkes du i skoleydelse for den forsømte tid.

Hvis du bliver syg:

Ved sygdom skal du inden kl.  9.00:

FGU Skejby: mail til

syg-skejby@fguaarhus.dk

FGU Midtby:

mail til midtby-syg@fguaarhus.dk

eller ring på 8619 5699

FGU Egå: ring på 8622 8222

Madordning:

Alle elever og ansatte deltager i skolens madordning og det koster:

Kr. 75 pr. uge (frokost).

Morgenmad hver dag. (gratis)

Frokost hver dag.

Fredag brunch.

I køkkenet er der fokus på varieret mad og gode råvarer. Maden er, så vidt muligt, lavet med årstidernes råvarer, og alt er lavet fra bunden.

Vi laver sund, varieret kost – og mad, man bliver glad af!

Vejviser – Busruter – Letbane – Ungdomskort

Du har mulighed for at få et tilskud til transport ved at købe et ungdomskort. Det giver mulighed for at bruge busser og letbane i hele Midttrafiks takstområde.

FGU Aarhus skal godkende at du er elev hos os, før du kan ansøge om et ungdomskort. Din egenbetaling er ca. 12,27 kr pr. dag eller ca. 365 kr pr. måned.

Du kan følge linket herunder og selv ansøge om Ungdomskort, du kan også bede om hjælp på skolens kontor før eller ved opstart.

Du skal søge ungdomskort til FGU Aarhus uanset hvilken skole du er tilmeldt !!

FGU Skejby

Olof Palmes Allé 39 – 8200 Aarhus N

Telefon: 8740 8600

FGU Midtby

Klosterport 4E, 2. sal – 8000 Aarhus C

Telefon: 8619 5699

FGU Egå

Øster Kringelvej 32 – 8250 Egå

Telefon: 8622 8222