Ny elev på FGU?

Hvad er FGU?

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en helt ny måde at gå i skole på. Den nye 2-årige Forberedende Grunduddannelse har til formål at hjælpe dig i arbejde, på erhvervsuddannelse eller på HF.

FGU er for dig, der er under 25 og gerne vil udvikle dig personligt, socialt eller fagligt, inden du søger uddannelse eller job.

På FGU Aarhus hjælper vi dig med at styrke din personlige motivation og dine ambitioner, så du finder frem til den rigtige uddannelse eller det rigtige job for dig.

Vi er en skole, som tilbyder rigtig meget. Du vil blandt vores mange faglige linjer helt sikkert kunne finde noget, du vil være nysgerrig på at bruge dine hænder og hovede på.

FGU Aarhus ønsker at udvikle stærke og robuste mennesker, som har tillid til sig selv og andre. Derfor har vi valgt at give dig nogle gode og trygge rammer, som du kan vokse i og få lysten til at komme videre.

Som elev bliver du en del af et stort og stærkt fællesskab, som har gang i masser af aktiviteter udover blot at gå i skole. Vi er en skole med plads til forskellighed. Vi ser mangfoldigheden som en styrke, når vi omgår hinanden med respekt.

Vi glæder os til at hjælpe dig på vej.

Eleverne siger:

“Jeg er den, som presser mig selv mest. Jeg har brug for at finde mine faglige grænser. Skolens aktiviteter og arrangementer er ofte meget fede at være en del af”, siger Zakarias Lundum Levisen, hold 8, FGU Aarhus.

Hvordan bliver jeg elev?

Du kan blive elev på FGU Aarhus, hvis du:

 • er under 25 år
 • ikke er i arbejde
 • har opfyldt ni års undervisningspligt
 • ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
 • har fået lavet en målgruppevurdering ved din UU-vejleder.

Hvis du vil starte på en af de tre skoler, skal du altså tale med din UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

I skal sammen vurdere, om et ophold på FGU Aarhus passer til dig.

Din UU-vejleder laver en målgruppevurdering, som du skal aflevere til os på skolen.

Inden du starter på uddannelsen, skal du besøge en af de tre skoler, og høre om hvad vi kan tilbyde dig af muligheder.

Besøget og rundvisningen tager ca. en time. Du kan enten selv kontakte os eller bede din UU-vejleder om det.

Der er åben informationsmøde uden tilmelding (du møder bare op)

Se nederst på siden, hvor og hvornår der afholdes infomøder.

Ordblind?

Hvis du er ordblind eller har mistanke om, at du skulle være ordblind, er det vigtigt, at du fortæller det til den vejleder, du er til indskrivningssamtale hos. Du vil herefter blive kontaktet af ordblinde-vejlederen på den skole, hvor du skal gå.

Du får lavet en test, hvor vi undersøger, om du har problemer med at forstå dét, du læser, og om du måske har ordblinde-vanskeligheder.

Læs mere her

Mødepligt

Alle har mødepligt hver dag, og vi forventer af dig, at du møder til tiden og kommer hver dag.

Hvis du kommer for sent eller bliver væk uden afbud, trækkes du i skoleydelse for den forsømte tid.

Elevløn (skoleydelse)

Du får skoleydelse for at gå på FGU Aarhus. Skoleydelsen er bagudbetalt og skattepligtig. Taksterne er:

Under 18 år: 388 kr. om ugen
Hjemmeboende over 18 år: 672 kr. om ugen
Udeboende over 18 år: 1.557 kr. om ugen
Forsørgertillæg: 606 kr. om ugen
Forsørgertillæg, enlig: 1.520 kr. om ugen

Til gengæld har du mødepligt, og du skal komme til tiden. Det betyder godmorgen kl. 8.15 og på gensyn kl. 14.15.

Skoleydelsen skal ses som et pædagogisk værktøj. Det betyder, at hvis du kommer for sent eller bliver væk uden gyldig grund, bliver du trukket i din skoleydelse. Dit samtykke af den udbetalte skoleydelse er væsentlig. Derfor er det vigtigt, at du tjekker din lønseddel. Er der uoverensstemmelse, skal du kontakte din lærer.

Meld dig ind i elevrådet og få indflydelse

Vi har på FGU Aarhus selvfølgelig også et elevråd på FGU Aarhus.

Det er her, at du for alvor kan få din stemme hørt. Du får en masse indsigt og lærer at lytte og dele dine holdninger.

Du vil opleve, at det betaler sig at give sin mening til kende. Elevrådet har nemlig også plads i bestyrelsen – og HER er der rig mulighed for at få trænet dine demokratiske kompetencer!

Madordning

Alle elever og ansatte deltager i skolens madordning og det koster kr. 75 pr. uge (frokost).

Morgenmad hver dag. (Gratis)
Frokost hver dag.
Fredag brunch.

I køkkenet er der fokus på varieret mad og gode råvarer.

Maden er, så vidt muligt, lavet med årstidernes råvarer, og alt er lavet fra bunden.

Vi laver sund, varieret kost – og mad, man bliver glad af!

Ungdomskort

Du har mulighed for at få et tilskud til transport ved at købe et ungdomskort. Det giver mulighed for at bruge busser og letbane i hele Midttrafiks takstområde.

FGU Aarhus skal godkende at du er elev hos os, før du kan ansøge om et ungdomskort. Din egenbetaling er pt. Pris: 13,16 kr. pr. gyldighedsdag. Priseksempel: 30 dage (30 * 13,16) = 395,00 kr. (se den aktuelle sats)

Følg linket her og ansøg om ungdomskort:
https://www.ungdomskort.dk/

Du kan også bede om hjælp på skolens kontor før eller ved opstart. Du skal søge ungdomskort til FGU Aarhus uanset hvilken skoleafdeling du er tilmeldt.

Sygdom

Ved sygdom skal du inden kl. 8.30:

Skejby
mail til: syg-skejby@fguaarhus.dk
Vest
mail til: vest-syg@fguaarhus.dk
Egå
ring på: 8622 8222

Ordens- og samværsregler
På FGU Aarhus har vi plads til forskellighed og respekt for hinanden!

Derfor har vi nogle husregler, som skal overholdes af alle elever og ansatte, når man er på skolen eller repræsenterer skolen i praktikker eller lignende.
 • Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteter og følger din uddannelses- og forløbsplan
 • Vi forventer, at du møder til tiden og husker at melde afbud ved sygdom eller andet fravær
 • Vi forventer, at du behandler skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler respektfuldt og husker at levere det tilbage efter brug
 • Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og stiller stole og borde på plads efter endt undervisning
 • Vi forventer, at du deltager i fælles oprydning og rengøring i dit værksted eller undervisningslokale, så det ser pænt og indbydende ud
 • Vi forventer, at din mobiltelefon bruges som et positivt redskab, og ikke som et forstyrrende element i værksted, undervisning eller i fælles samlinger
 • Vi forventer, at du bruger de sociale medier, billeder og video på en respektfuld måde overfor andre – husk at det ikke er tilladt at vise eller dele billeder og videoer med et krænkende indhold
 • Vi forventer, at du accepterer forskellighed og ikke mobber, generer eller chikanerer andre både psykisk, fysisk eller digitalt
 • Vi forventer, at vores fælles sprog i undervisning og fælles samlinger er dansk
 • Vi forventer, at du ikke ryger i skoletiden (gældende pr. 1. august 2021)
 • Vi forventer, at du ikke indtager/sælger alkohol eller rusmidler i skoletiden eller på skolens matrikel – det kan medføre bortvisning
 • Vi forventer en ordentlig tone – og truende adfærd, hån, skældsord og voldelig adfærd kan medføre hjemsendelse eller udmelding
 • Vi forventer, at du i praktik eller andre sammenhænge, hvor du repræsenterer skolen indgår i et respektfuldt samvær og er den bedste udgave af dig selv

Mødetider:

Mandag – fredag: 8.15 – 14.15

Vil du høre mere om den 2-årige FGU uddannelse?

… så kig forbi til vores ugentlige infomøder. Ingen tilmelding, du møder bare op!

Mandage kl. 10.00

Olof Palmes Allé 39
8200 Aarhus N

Telefon: 8740 8600

Mandage kl 11.15

Øster Kringelvej 32
8250 Egå

Telefon: 8622 8222

Mandage kl. 13.00

Karen Blixens Boulevard 27
8220 Brabrand

Telefon: 8619 5699