Turisme, kultur og fritid

Team-Turisme-Kultur – Fagtema

Anette Due Asmussen

Vejleder - Teater, F16, AGU

Skejby
Team-Turisme-Kultur – Fagtema

Maja Santana

Almenlærer

Skejby
Team-Turisme-Kultur – Fagtema

Martin Nyland Skyt

Faglærer - F16 og Almenlærer

Skejby
Team-Turisme-Kultur – Fagtema

Mette Geer Juel

Faglærer - F16

Skejby
Team-Turisme-Kultur – Fagtema

Mia Degn Frandsen

Faglærer - F16

Skejby
Team-Turisme-Kultur – Fagtema

Violeta Nitu

Almenlærer - Tekstil-holdet, AGU

Skejby

F-16

Har du en idé, som du brænder for at få ført ud i livet – enten selvstændigt eller sammen med andre, så har du mulighed for at bruge din kreativitet på vores projektmagerværksted F16. Måske er det her, du finder ud af, at et job som grafiker, projektmedarbejder eller eventmager lige er noget dig!

F16 er egentlig et jagerfly, men hos os er det et værksted, som giver dine idéer raketfart. Vi arbejder med kultur- og kunstprojekter, og projekterne opsættes og præsenteres for et publikum. Undervejs arbejder vi med markedsføringsmateriale, skriver pressemeddelelser og lærer at lave realistiske tidsplaner. Når vi afslutter, gennemgår vi projektet og evaluerer fra start til slut. Vi har en masse kontakter i Aarhus’ kulturliv. De hjælper os, og vi hjælper dem.

Samtidig med, at du arbejder med dit projekt, deltager du også i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære).

Vi tager udgangspunkt i, hvor du er lige nu, og hvad du skal bruge for at komme videre i ungdomsuddannelse eller job, og så laver vi en plan sammen med dig.

(Skejby)

Her er et par eksempler på, hvad F16 fx beskæftiger sig med:

Turisme, kultur og fritid