Ordblind?

Klik på teksten for at få den læst op!

Hvis du er ordblind eller har mistanke om, at du skulle være ordblind, er det vigtigt, at du fortæller det til den vejleder, du er til indskrivningssamtale hos. Du vil herefter blive kontaktet af ordblinde-vejlederen på den skole, hvor du skal gå.

Ellers bliver du, når du er startet på FGU, screenet for læsevanskeligheder. Det vil sige, at du får lavet en test, hvor vi undersøger, om du har problemer med at forstå dét, du læser, og om du måske har ordblinde-vanskeligheder. Har du det, bliver du indkaldt til en samtale og evt. ordblindetest med ordblinde-vejlederen på din skole.

Find din ordblinde-vejleder her:

Agnete Juul

Agnete Juul

Ordblinde- og SPS-vejleder, Vest

Vest
Anna With Breinholt

Anna With Breinholt

Almenlærer

Egå
Mette Bjerge

Mette Bjerge

Ordblinde- og SPS-vejleder, Skejby & FGUonline.nu

Skejby & FGUonline.nu

.

Læse-skriveteknologi

Hvis du er testet ordblind, har du mulighed for at få specialpædagogisk støtte (SPS) i form af IT-hjælpemidler, som kan støtte dig i at læse og skrive. Du får hjælp til at komme i gang med de forskellige IT-hjælpemidler på både computer og smartphone, så det føles naturligt at bruge dem i undervisningen og dagligdagen.

Læs mere om SPS generelt her: SPS (åbner i et nyt vindue)

Læs mere her specifikt om SPS til ordblinde her: SPS til ordblinde (åbner i nyt vindue)

.

Alle elever på FGU Aarhus har adgang til AppWriter og kan bruge det i alle fag og på alle værksteder.
AppWriter tilføjes Chrome-browseren her (Åbner i et nyt vindue)

.

FGU´s ordblindevenlige undervisningsmiljø

På FGU har vi en høj andel af elever, som har læse-skrivevanskeligheder, eller som er ordblinde, og du deltager som ordblind i undervisningen på lige fod med de andre elever. Vi har et inkluderende, ordblindevenligt læringsmiljø.

Læs evt. mere her (Åbner i et nyt vindue)

.

Få endnu mere viden her:
Ordblind på ungdomsuddannelse og FGU (Åbner i et nyt vindue)

 

Ordblindevejledning på FGU Aarhus
Ordblindevejledning på FGU Aarhus
Ordblindevejledning på FGU Aarhus
Ordblindevejledning på FGU Aarhus
Ordblindevejledning på FGU Aarhus
FGU Aarhus logo

Have fun