Ordens- og samværsregler​ for FGU Aarhus, så vi alle kan trives og lære igennem gode forpligtende fællesskaber.

● Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteter og følger din uddannelses- og forløbsplan
● Vi forventer, at du møder til tiden og husker at melde afbud ved sygdom eller andet fravær
● Vi forventer, at du behandler skolens bygninger, inventar og undervisningsmidler respektfuldt og husker at levere det tilbage efter brug
● Vi forventer, at du rydder op efter dig selv og stiller stole og borde på plads efter endt undervisning
● Vi forventer, at du deltager i fælles oprydning og rengøring i dit værksted eller undervisningslokale, så det ser pænt og indbydende ud
● Vi forventer, at din mobiltelefon bruges som et positivt redskab, og ikke som et forstyrrende element i værksted, undervisning eller i fælles samlinger
● Vi forventer, at du bruger de sociale medier, billeder og video på en respektfuld måde overfor andre – husk at det ikke er tilladt at vise eller dele billeder og videoer med et krænkende indhold
● Vi forventer, at du accepterer forskellighed og ikke mobber, generer eller chikanerer andre både psykisk, fysisk eller digitalt
● Vi forventer, at vores fælles sprog i undervisning og fælles samlinger er dansk
● Vi forventer, at du overholder institutionens rygepolitik med to faste rygepauser om dagen
● Vi forventer, at du ikke indtager/sælger alkohol eller rusmidler i skoletiden eller på skolens matrikel – det kan medføre bortvisning
● Vi forventer en ordentlig tone – og truende adfærd, hån, skældsord og voldelig adfærd kan medføre hjemsendelse eller udmelding
● Vi forventer, at du i praktik eller andre sammenhænge, hvor du repræsenterer skolen indgår i et respektfuldt samvær og er den bedste udgave af dig selv

Ordens- og samværsregler for FGU Aarhus.