Pjecer og guides

Pjece til vejledere

Denne pjece er målrettet de fagprofessionelle, som er i kontakt med unge i målgruppen for FGU, fx medarbejdere i den kommunale ungeindsats, i jobcentre, socialforvaltninger, Ungdommens Uddannelsesvejledning, boligsociale medarbejdere m.fl.

Pjecen er tænkt som et kort opslagsværk, der giver indblik i formål med og opbygning af FGU samt i samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats og FGU-institutionerne

Pjece til unge og forældre

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. Fx kan du blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller at komme i job.

FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.

FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksted og praktik. På FGU kan du vælge imellem forskellige spor. Hvis du fortryder undervejs, er der gode muligheder for at ændre dit valg.

På FGU får du spændende undervisning med masser af praksis. Og du bliver en del af stærke sociale fællesskaber. FGU tilbyder et spændende ungeliv, hvor du kan deltage i forskellige sociale aktiviteter.

Uddannelses-guiden FGU

FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.

Find din UU-vejleder

Her kan du finde din UU-vejleder ved at indtaste din bopælskommune, din fødselsdato, dit fornavn og dit gadenavn (uden husnr.) ind i skemaet.

Unge-guide

KUI Aarhus kan tildele en guide/støtteperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov
for hjælp og støtte fra kommunen.

Guiden har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Unge-guide

KUI Aarhus kan tildele en guide/støtteperson til unge, når det vurderes, at den unge af personlige eller sociale årsager har behov
for hjælp og støtte fra kommunen.

Guiden har til opgave at følge og støtte den unge frem mod fastholdelse på en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Ordens- og samværsregler for FGU Aarhus

På FGU Aarhus har vi plads til forskellighed og respekt for hinanden!

Derfor har vi nogle husregler, som skal overholdes af alle elever og ansatte, når man er på skolen eller repræsenterer skolen i fx. praktik