Undervisning

Almene fag

Du har mulighed for at deltage i undervisningen i almene fag på forskellige niveauer.
På den Almene Grunduddannelse skal du have 2/3 almen undervisning og 1/3 værkstedsundervisning.
På Produktionsgrunduddannelsen eller Erhvervsgrunduddannelsen skal du have 1/3 almen undervisning og 2/3 værkstedsundervisning/praktik.
Tryk på billedet

Udbydes:

 • Dansk
 • Dansk som andet sprog
 • Engelsk
 • Identitet og medborgerskab
 • Matematik
 • Naturfag
 • PASE
 • Samfundsfag

Kan udbydes:

 • Teknologiforståelse

Niveau:

 • (intro, G, E, D)
 • (intro, G, E, D)
 • (intro, G, E, D)
 • (G)
 • (intro, G, E, D)
 • (intro, G, E, D)
 • (G)
 • (intro, G, E, D)

Kan udbydes:

 • (G)

Fælles undervisning

Tekst kommer senere.

Undervisning i portfolie

Tekst kommer senere.

Ture og aktiviteter

Tekst kommer senere.