DR og P3 vil i 2023 sætte fokus på unges trivsel og mentale sundhed gennem P3 missionen ”Hvornår er du glad”. Som led i arbejdet med missionen har de taget initiativ til et samarbejde med FGU Danmark og de andre foreninger på ungdomsuddannelsesområdet omkring en national trivselsdag på tværs af uddannelserne. 

 

Efter aftale med forretningsudvalget for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium deltager vi i arbejdet sammen med følgende øvrige organisationer: Modstrøm, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, Danske Gymnasier, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Dansk Ungdoms Fællesråd, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Girltalk, Headspace, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Region Syddanmark: ABC for mental sundhed, Sundhedsstyrelsen, Ungdommens Folkemøde/Ungdomsbureauet og Ungdommens Røde Kors.

 

Det er nu afklaret, at trivselsdagen bliver den 9. marts 2023. Forhåbningen er, at det kan blive en tilbagevendende årlig begivenhed på tværs af uddannelserne.

 

Tanken er, at skolerne selv planlægger og gennemfører lokale initiativer og indsatser med fokus på de unges trivsel på den samme dag. P3 vil lave en national kampagne og understøtte landsdækkende kommunikation om dagen.