Bestyrelse

FGU Aarhus er en selvejende institution og bestyrelsen består af i alt tolv personer:

 • Esben Kullberg, Bestyrelsesformand
 • Susanne Andersen, næstformand udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
 • Anders Buhl, udpeget af de faglige organisationer for medarbejderne på skolerne
 • Dorthe Hindborg, udpeget af arbejdstagerorganisationerne
 • Henrik Vinther Olesen, udpeget af Aarhus Kommune
 • Ivan Lauridsen, udpeget af Aarhus Kommune
 • Kenneth Søllingvraa Lindblad, udpeget af institutionerne
 • Lars Grandt Rosendahl administrationschef fra Jydsk
 • Maria Tønnersen, udpeget af Aarhus Kommune
 • Ole V. Christiansen, udpeget af arbejdstagerorganisationerne
 • Rani Bødstrup Hørlyck, udpeget af Aarhus Kommune
 • Tina Knudsen, udpeget af de faglige organisationer for medarbejderne på skolerne