FGU Aarhus i Egå søger en engageret underviser til fagtemaet Omsorg og Sundhed

FGU Aarhus i Egå søger en engageret underviser til fagtemaet Omsorg og Sundhed

Vi søger en dedikeret underviser til vores skole i Egå, der brænder for at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse. Kan du undervise i fagtemaet Omsorg og Sundhed, så hører vi gerne fra dig. Vi søger den rette personlighed, der formår at fænge, følge og udvikle eleverne med afsæt i den enkelte elevs ståsted både fagligt personligt og socialt.

Om dig:

– Du er uddannet lærer, pædagog eller andet, og du har erfaring med og interesse for idræt, bevægelse, sundhed og pædagogik.
– Du er relationskompetent og god til at spotte den unges nærmeste udviklingszone
– Du trives i en udviklingsorienteret organisation, og du har interesse i og formår at samarbejde med kollegerne om kerneopgaven: de unges udvikling.
– Du har et helhedsorienteret perspektiv på unges læring og udvikling, og du formår at gøre fagtemaet Omsorg og Sundhed og faget PASE praksisnært.
– Du har erfaring i at arbejde med unge i alderen 15-25 år, og i samarbejde med kollega og elever kan I planlægge og udføre interne og eksterne arrangementer for børn og unge.
– Du er omstillingsparat og en god kollega
– Du er en brobygger og en rollemodel for unge; du gør, som du siger.

Vi tilbyder:

– Et spændende job for den rette, der trives i at være med til at udforme indholdet og didaktikken i undervisningen.
– En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor dit bidrag til fællesskabet er vigtigt, så de unge trives, udvikles og bliver afklaret og parat til arbejde eller videre uddannelse.
-En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi vægter den gode stemning, og hvor du har stor indflydelse på egen hverdag sammen med de unge.
– Et job, hvor du ikke kun er underviser, men også følger den enkelte unge og dennes udvikling og trivsel tæt, såvel fagligt, personligt og socialt.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet. Vi ønsker stillingen besat pr 1. okt. 2022, eller hurtigst muligt.
Arbejdsadressen er Øster Kringelvej 32, 8250 Egaa

Vil du høre mere om stillingen, kan du læse mere om fagtema eller kontakte skoleleder Allan Frederiksen på tlf. 41903726.

Ansøgningsfristen er onsdag den 17. august. Ansøgningen, CV og relevante bilag sendes i en samlet PDF til job@fguaarhus.dk. Ansøgningen mærkes “underviser Omsorg og Sundhed i Egaa”. Der vil blive afholdt samtaler i uge 34.

FGU er en ny forberedende grunduddannelse, der slog dørene op den 1. august 2019 i hele landet til erstatning for produktionsskoler og AVU-undervisning for de under 25-årige på VUC, samt KUU, EGU og ordblindeundervisning.

FGU Aarhus er en af 27 statslige selvejende institutioner.

FGU indeholder tre spor PGU, AGU og EGU. De tre spor er vægtet forskelligt, således at PGU primært er produktions- og værkstedsbaseret undervisning incl. en række skolefag, AGU er primært praksisorienteret undervisningen med en række skolefag.
EGU retter sig mod erhvervslivet, hvor store dele af uddannelsen foregår.

FGU varer op til to år og eleverne kan optages løbende. Eleverne modtager en skoleydelse for deltagelse i uddannelsen.

FGU Aarhus er normeret til ca. 575 elever og 80 lærere fordelt på tre skoler. FGU Aarhus’ værdier er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.

Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu.

Kernefortælling om FGU Aarhus HER

FGU Aarhus søger en visionær viceskoleleder, der brænder for at udvikle FGU og være en nærværende personaleleder

Vi søger en viceskoleleder til vores skole i Skejby, som brænder for at lede og organisere

uddannelse for unge. Som viceskoleleder vil du stå i spidsen for en dygtig og mangfoldig

medarbejdergruppe, og i fællesskab med skolelederen er det din primære opgave at

udvikle og drive et nyt skoletilbud til unge uden for uddannelse og job.

På FGU Aarhus arbejder vi for at gøre en forskel for alle elever, uanset hvad de kommer

med. Det er vores ambition at tilbyde vores elever et trygt, inkluderende og vitaliserende

læringsmiljø. Vi ønsker at skabe grobund for, at vores unge får succes i eget liv og oplever

sig anerkendt, som dem de er, så de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. På FGU

Aarhus har vi værdierne tillid, respekt, nysgerrighed og ambitioner, og vi søger en visionær

leder, som kan lede vores engagerede medarbejdergruppe ud fra dette værdigrundlag.

Lyder dette som dig, så hører vi gerne fra dig.

Vi søger en dygtig leder, som

● driver personaleledelse med en åben og dialogbaseret tilgang

● har en pædagogisk baggrund eller uddannelse; herunder erfaring med at arbejde

med sårbare unge uden for uddannelse og job, fx gennem praksislæring.

● brænder for at understøtte et inkluderende læringsmiljø og god undervisning

● er engageret og vil være med til at udvikle FGU

● er en aktiv holdspiller, som gerne går forrest for at sikre et godt arbejdsmiljø og

fællesskab i medarbejdergruppen og lederteamet.

Dine arbejdsopgaver

● at fungere som sparringspartner og stedfortræder for skolens daglige leder

● understøtte skolens pædagogiske og didaktiske udvikling, herunder sikre at

undervisningen er af høj kvalitet og i overensstemmelse med FGU-reformen.

● koordinere prøveafvikling to gange årligt.

● sikre eksternt samarbejde med private og offentlige aktører – herunder

samarbejde med ungdomsuddannelserne, Aarhus kommune m.v.

● kompetenceudvikling af lærere og vejledere i samarbejde med det øvrige

lederteam og sekretariatet

● sætte retning for samt lede personalemøder, teams, faggrupper, pædagogisk

udvalg, TR mm.

Vi tilbyder en spændende lederstilling på en ny uddannelsesinstitution, hvor vi har

elevernes udvikling i centrum, og hvor vi drager omsorg for hinanden og giver plads til

forskelligheder. Som vores nye viceskoleleder bliver du en del af et ambitiøst lederteam,

og vi søger en aktiv holdspiller.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst som leder i FGU.

Ansøgning, CV samt relevante bilag sendes som en samlet PDF fil job@fguaarhus og

mærkes “viceskoleleder FGU Skejby”. Ansøgningsfristen er ons. d. 1. sep. 2022 kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler finder sted mandag d. 19. sep. 2022 . En eventuel 2. samtalerunde vil

finde sted torsdag den 22. sep. 2022 .

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte direktør for FGU Aarhus, Claus Bentsen, på tlf. 2028 5988

eller skoleleder på FGU Aarhus Skejby, Krestine Aaen, på tlf. 3137 2364.

FGU er en ny forberedende grunduddannelse, der slog dørene op den 1. aug. 2019 i hele landet til

erstatning for produktionsskoler og AVU-undervisning for de under 25-årige på VUC, samt KUU,

EGU og ordblindeundervisning. FGU Aarhus er en af 27 statslige selvejende institutioner.

FGU indeholder tre spor PGU, AGU og EGU. De tre spor er vægtet forskelligt, således at PGU

primært er produktions- og værkstedsbaseret undervisning incl. en række skolefag, AGU er

primært praksisorienteret undervisningen med en række skolefag. EGU retter sig mod

erhvervslivet, hvor store dele af uddannelsen foregår. FGU varer op til to år og eleverne kan

optages løbende. Eleverne modtager en skoleydelse for deltagelse i uddannelsen.

FGU Aarhus er normeret til ca. 575 elever og 80 lærere fordelt på tre skoler. FGU Aarhus’ værdier

er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.

Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på undervisningsministeriets hjemmeside

www.uvm.dk/fgu