FGU Aarhus søger sekretariatsleder med fokus på HR, projekter og studieadministrative systemer

FGU Aarhus søger en erfaren og motiveret sekretariatsleder til at styrke og udvikle vores administrative team på FGU Aarhus.
Som sekretariatsleder vil du have ansvaret for at sikre effektiv og gnidningsfri drift af vores administrative funktioner og med særligt fokus og ansvar for HR-området, projektledelse og -udvikling samt ansvar for det studieadministrative system.

Den anden del af jobbet er at skulle understøtte og arbejde tæt sammen med direktøren – herunder selvstændigt at deltage og være vært i relevante samarbejdsfora. At udarbejde og redigere
skriftligt materiale/dagsordener, referater i forhold til ledelsesteamet, skolens udvalg, samarbejdspartnere m.v. samt yde support til skolelederne, bestyrelse samt organisationens øvrige nøgleinteressenter.

Du vil blive overordnet leder for vores HR-indsats, Studieadministration, Projektudvikling og Kommunikation.

Du vil blive en del af skolens ledelsesteam.

Ansvarsområder:

● Personaleledelse af et sekretariat på ca. 8 medarbejdere
● Ansvar for samt implementering af HR-politikker og -procedurer.
● Koordinering, udvikling og ledelse af projekter på tværs af organisationen
● Udvikling og implementering af studieadministrative systemer og procedurer
● PR og kommunikation
● Direkte support og samarbejde med direktøren
● Udvikling af administrative procedurer som sikrer sammenhænge og effektivitet i skolens virke

Krav:

● Dokumenteret erfaring i en administrativ ledelsesrolle, gerne fra en uddannelsesinstitution
● Stærke lederegenskaber og erfaring i at lede teams
● En relevant erfaring inden for HR, herunder rekruttering og medarbejderrelationer
● Projektledelseskompetencer med evnen til at håndtere flere projekter samtidig
● Erfaring med udvikling og implementering af studieadministrative systemer og procedurer
● En vis indsigt i statslig økonomisk styring af en skole
● Stærke kommunikations- og samarbejdsevner
● Gode organisatoriske og logistiske færdigheder
● En proaktiv og samarbejdsvillig tilgang til arbejdet

Hvis du opfylder disse krav og søger en spændende mulighed for at blive en del af en dynamisk og voksende organisation, opfordrer vi dig til at ansøge om denne stilling. Send venligst dit CV og
ansøgning til os i dag. Vi ser frem til at høre fra dig!

Vi tilbyder

● En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi har plads til vores forskelligheder.
● Et godt arbejdsfællesskab med kompetente kolleger, som er stærkt engagerede i eleverne.
● Skolen er kendt for et godt fællesskab, både fagligt og socialt, samt et godt, respektfuldt og positivt arbejdsmiljø.
● Vi har en uformel omgangstone og vi griner med hinanden og ikke af hinanden.

Vilkår og ansøgningsfrist

Stillingen er på 37 timer pr. uge og er til besættelse fra 01. august 2023

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Arbejdsadressen er Olof Palmes Alle 39, 8200 Aarhus N

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte direktør Claus Bentsen på tlf. 20285988

Ansøgningsfristen er mandag den 06.06.23 .kl 9 . Ansøgningen, CV og relevante bilag sendes i en samlet PDF til job@fguaarhus.dk Ansøgningen mærkes “Sekretariatsleder”
Der forventes at blive afholdt samtaler i uge 23 – torsdag den 08.06.23 og evt. 2 samtale afholdes tirsdag den 13. juni 2023

Vi glæder os til læse din ansøgning!

FGU er en forberedende grunduddannelse, og FGU Aarhus er en af 27 statslige selvejende institutioner.
FGU indeholder tre spor PGU, AGU og EGU. De tre spor er vægtet forskelligt, således at PGU primært er produktions- og værkstedsbaseret undervisning incl. en række skolefag, AGU er primært praksisorienteret undervisningen med en række skolefag.
EGU retter sig mod erhvervslivet, hvor store dele af uddannelsen foregår.
FGU varer op til to år og eleverne kan optages løbende. Eleverne modtager en skoleydelse for deltagelse i uddannelsen.
FGU Aarhus er normeret til ca. 575 elever og 80 lærere fordelt på tre skoler. FGU Aarhus’ værdier er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.
Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu.

 

FGU Aarhus Skejby søger en praksisorienteret dansklærer til Industri-teamet

Vi søger en nytænkende og relationskompetent dansklærer til vores skole på FGU Aarhus Skejby. Industri teamet består af fire PGU-værksteder: Makerspace, Metal, Tekstil og vores Køkken.

Brænder du for at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse, og kan du koble praksislæring med vedkommende og praksisnær danskundervisning, så hører vi gerne fra dig.

Vi søger en lærer med den rette personlighed, der formår at fænge, følge og udvikle eleverne på den enkeltes niveau. Du vil komme til at opleve at nogle af eleverne har meget dårlige erfaringer med traditionel undervisning, så vi arbejder på at lave undervisning der passer til vores elevgruppe.

Vi søger også en lærer som enten har erfaring med vores værksteder eller en som virkeligt kan tænke danskfaget nyt og som finder værkstedsarbejdet interessant.

Om dig

 • Du er uddannet lærer og kan undervise i dansk praksisorienteret
 • Du er iderig af natur, du er robust og trives i en stor organisation i udvikling og forandring
 • Du har et helhedsorienteret perspektiv på unges læring og udvikling, og du kan bruge danskfaget som redskab til at understøtte de faglige temaer på værkstedet og er ikke bange for at føre til eksamen.
 • Du har erfaring med at arbejde med unge i alderen 16-25 år, både fagligt, socialt og personligt og er god til at spotte den unges nærmeste udviklingszone
 • Du er en brobygger og en rollemodel for unge; du gør, som du siger

Vi tilbyder

 • Et spændende job for den rette, der trives i at være med til at udforme indholdet og didaktikken i undervisningen i et tæt samarbejde med nærmeste kollega og studievejleder
 • Omdrejningspunktet er danskundervisning på værkstederne, forstået på den måde at danskfaget skal bruges i praksis og understøtte det tema der arbejdes med på det enkelte værksted. Fællesteamet er Industri med fokus på produktion.
 • En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor dit bidrag til fællesskabet er vigtigt, så de unge trives, udvikles og bliver afklarede og parate til at arbejde eller komme videre i uddannelse
 • En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi vægter den gode stemning, og hvor du har stor indflydelse på egen hverdag sammen med de unge.
 • Et job, hvor du ikke kun er underviser, men også følger den enkelte unge og dennes udvikling og trivsel tæt, såvel fagligt, personligt som socialt

Vilkår og ansøgningsfrist

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ansættelse pr. 1.august.2023

Vi holder åbent hus fredag den 26/5 kl 13.30-14.00, hvor det er muligt at komme på besøg og opleve værkstederne. Her kan du også stille spørgsmål til både lærere og leder.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes ud fra anciennitet og i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet.

Yderligere info i Organisationsaftalen mellem “Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation” og den aktuelle løntabel for FGU-lærere.

Arbejdspladsen er FGU-AArhus, Skejby afdelingen. Olof Palmes alle 39, 8200 Aarhus N.

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte viceskoleleder Gry Ingerslev på tlf. 29828119

Ansøgningsfristen er den 01.06.2023 kl. 12. Ansøgning, CV og relevante bilag sendes i en samlet PDF til job@fguaarhus.dk med emnet “Dansk i Industri”

Der forventes at blive afholdt ca. en uge efter ansøgningsfristen.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

FGU Aarhus er en 2-årig Forberedende Grunduddannelse (FGU) i tre spor: Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) samt Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og henvender sig til unge under 25 år. FGU Aarhus er en selvejende institution normeret til omkring 550 elever og består af omkring 70 lærere fordelt på tre skoler.

FGU Aarhus’ værdier er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.

FGU Egå søger fra den 1. august 2023 en køkken- og rengøringsassistent

På FGU Egaa søger vi en dygtig og arbejdsom køkken- og rengøringsassistent. Stillingen er på 32 timer. Vi søger en kollega, som kan trives i en spændende og travl hverdag.

Du vil skulle arbejde i et miljø, hvor dit fokus både vil være at samarbejde med en køkkenansvarlig om at sikre den daglige forplejning til ca. 80 elever samt ca. 20 medarbejdere (ca. 16 timer) og derudover forestå skolens rengøring (ca 16 timer).

Din profil

 • Vi ser gerne, at du har interesse og erfaring med produktion af mad, og at du kan bidrage med at lave billig og lækker mad.
 • Du er selvstændig og har et økonomisk blik.
 • Du skal være indstillet på og have flair for at arbejde på en arbejdsplads, hvor unge mennesker tager uddannelse. De deltager af og til også i køkkenet.
 • Du har erfaring og styr på rengøringsopgaver og kan hurtigt skabe dig overblik.
 • Du har erfaring med i fællesskab at løse en opgave, til den er afsluttet.
 • Du er samarbejdsvillig, serviceminded og tydelig.
 • Du har kendskab og erfaring i at bruge IT i dit arbejde.
 • Du er stabil og pligtopfyldende.

Om os

På skolen er vi stolte af det, vi serverer. Derfor er det vigtigt for os, at maden skal have karakter, smage godt og være frisklavet.

I køkkenet lægger vi vægt på en stram økonomi, økologi og på at minimere madspild. Derfor overproducerer vi ikke, og rester bliver genanvendt.

Vi sætter pris på at have styr på vores rengøringsopgaver og holder generelt en virkelig høj hygiejne og orden, så den daglige slutrengøring bliver nemmere og overskuelig.

Skolen er kendt for et godt fællesskab, både fagligt og socialt, samt et godt, respektfuldt og positivt arbejdsmiljø, hvor alle bidrager og hjælper hinanden.

Derudover tilbyder vi følgende:

 • En arbejdsplads, der er i forandring, og hvor alle gerne vil yde et godt stykke arbejde, og hvor dit input er vigtigt.
 • En skole med gode kollegaer med forskellige kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdsadresse er Øster Kringelvej 32, 8250 Egaa. Stillingen er på gns. 32 timer/uge, men grundet skolens lukkedage arbejder du i praksis 33 timer/uge i 42 uger.

Vil du høre mere om stillingen, kan du ringe til skoleleder Allan Frederiksen på tlf. 4190 3726.

Ansøgningen sendes til job@fguaarhus.dk og skal mærkes køkken- og rengøringsassistent Egaa.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. juni 2023. Der vil blive afholdt samtaler onsdag d. 14. juni 2023.

FGU er en forberedende grunduddannelse, der slog dørene op den 1. august 2019 i hele landet.

FGU Aarhus er en af 27 statslige selvejende institutioner.

FGU indeholder tre spor PGU, AGU og EGU. De tre spor er vægtet forskelligt, således at PGU primært er produktions- og værkstedsbaseret undervisning incl. en række skolefag, AGU er primært praksisorienteret undervisningen med en række skolefag.

EGU retter sig mod erhvervslivet, hvor store dele af uddannelsen foregår.

FGU varer op til to år og eleverne kan optages løbende. Eleverne modtager en skoleydelse for deltagelse i uddannelsen.

FGU Aarhus er normeret til ca. 600 elever og 80 lærere fordelt på tre skoler.

Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu.

FGU Aarhus i Egå søger en vikar til fagtemaet Omsorg og Sundhed

I perioden 31/7-29/9 søger vi en vikar til vores afdeling i Egå. Du skal brænde for at motivere unge til uddannelse og beskæftigelse. Kan du undervise i fagtemaet Omsorg og Sundhed, så hører vi gerne fra dig. Vi søger den rette personlighed, der formår at fænge, følge og udvikle eleverne med afsæt i den enkelte elevs ståsted både fagligt, personligt og socialt. Undervisning og forberedelse foregår i tæt samarbejde med en erfaren kollega.

Om dig

 • Du er uddannet lærer, pædagog eller andet, og du har erfaring med og interesse for idræt, bevægelse, sundhed og pædagogik.
 • Du er relationskompetent og god til at spotte den unges nærmeste udviklingszone
 • Du trives i en udviklingsorienteret organisation, og du har interesse i og formår at samarbejde med kollegerne om kerneopgaven: de unges udvikling.
 • Du har erfaring i at arbejde med unge i alderen 15-25 år, og i samarbejde med kollega og elever kan I planlægge og udføre interne og eksterne arrangementer for børn og unge.
 • Du er omstillingsparat og en god kollega
 • Du er en brobygger og en rollemodel for unge; du gør, som du siger.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job for den rette, der trives i at være med til at udforme indholdet og didaktikken i undervisningen.
 • En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor dit bidrag til fællesskabet er vigtigt, så de unge trives, udvikles og bliver afklaret og parat til arbejde eller videre uddannelse.
 • En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi vægter den gode stemning, og hvor du har stor indflydelse på egen hverdag sammen med de unge.
 • Et job, hvor du ikke kun er underviser, men også følger den enkelte unge og dennes udvikling og trivsel tæt, såvel fagligt, personligt og socialt.

Der er tale om en vikarstilling på 32-37 timer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet. Vi ønsker stillingen besat pr. 31. juli 2023 og ansættelsen gælder ni uger frem til 29. september 2023.

Arbejdsadressen er Øster Kringelvej 32, 8250 Egaa

Vil du høre mere om stillingen, kan du læse mere om fagtema eller kontakte skoleleder Allan Frederiksen på tlf. 41903726.

Ansøgningsfristen er onsdag den 7. juni. Ansøgningen, CV og relevante bilag sendes i en samlet PDF til job@fguaarhus.dk. Ansøgningen mærkes “Vikar Omsorg og Sundhed i Egaa”. Der vil blive afholdt samtaler onsdag d. 21. juni.

FGU er en forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

FGU indeholder tre spor PGU, AGU og EGU. De tre spor er vægtet forskelligt, således at PGU primært er produktions- og værkstedsbaseret undervisning incl. en række skolefag, AGU er primært praksisorienteret undervisningen med en række skolefag.

EGU retter sig mod erhvervslivet, hvor store dele af uddannelsen foregår.

FGU varer op til to år og eleverne kan optages løbende. Eleverne modtager en skoleydelse for deltagelse i uddannelsen.

FGU Aarhus er normeret til ca. 575 elever og 80 lærere fordelt på tre skoler. FGU Aarhus’ værdier er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.

Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu.

Kernefortælling om FGU Aarhus HER

FGU Aarhus i Skejby søger en kreativ medkaptajn på vores F16 hold

F16 er egentlig et jagerfly, men hos os er det et værksted, som giver elevernes idéer raketfart. Vi arbejder med kultur- og kunstprojekter, fra tegnebord til virkelighed og afsluttende evaluering.Vi arbejder tæt sammen med Aarhus’ kulturliv, hvor vi har et stærkt netværk. Samtidig med, at eleverne arbejder med projekter, har de også dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære).

Hvad gør F16 til F16

Værkstedet er kendetegnet ved nærvær, fællesskab, udvikling samt tryghed og tillid som platform for udvikling. Vi arbejder med en holistisk tilgang til mennesker, hvor underviserne og de unge drager omsorg for hinanden. Vi hjælper den unge med at finde tilbage til dem selv og med at finde en vej videre.

Vi søger en medkaptajn som har:

En baggrund i et kreativt felt eller et kunstnerisk område

Kendskab til en bred vifte af kreative områder – muligvis selvudøvende

Projektleder-kompetencer og erfaring med at drive og udvikle projekter fra start til slut

Undervisningserfaring – og erfaring med at støtte kreative processer sammen med den unge

Den rette personlighed, der formår at engagere, følge og udvikle eleverne på den enkeltes niveau.

Et helhedsorienteret perspektiv på unges læring og udvikling og du har erfaring i at arbejde med unge i alderen 15-25 år, både fagligt, socialt og personligt.

Er en brobygger og en rollemodel for unge; du gør, som du siger.

Erfaring med iværksætteri

Personlige kompetencer

Relationsstærk

Som person er du empatisk, selvstændig, omstillingsparat, motiveret, nysgerrig og samskabende

Du ved hvordan man ‘skubber’ og motiverer unge

Livserfaring (ægte livserfaring) er en valuta i relationen til de unge

Vi tilbyder

En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden, og hvor vi har plads til vores forskelligheder.

Gode muligheder for personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsfællesskab med kolleger som er stærkt engagerede i målgruppen.

En arbejdsplads med en uformel omgangstone i en samarbejdende og positiv organisationskultur med et stærkt fælles fokus på løsning af kerneopgaven i FGU

En spændende og udviklende stilling i en organisation, hvor værdierne tillid, respekt, nysgerrighed og ambitioner vægtes højt. Hos os er der højt til loftet, og vi prioriterer en anerkende tilgang.

En stilling, hvor der plads til fejl, så længe man lærer noget af det.

Et team fyldt med energiske og iderige initiativer som mangler dig!

Vilkår og ansøgningsfrist

Stillingen er på 37 timer pr. uge med start 1. august. 2023

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet.

Arbejdsadressen er Olof Palmes Alle 39, 8200 Aarhus N.

Vil du høre mere om værkstedet, kan du mellem 12.-14. Juni kontakte Martin Skyt -medkaptajn på F16 på telefonnummer: 42443540

Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Krestine Aaen på 31372364, hvis du har spørgsmål til FGU og andet:-)

Ansøgningsfristen er 21/6 kl 12.00 Ansøgningen, CV og relevante bilag sendes i en samlet PDF til job@fguaarhus.dk med emnet “F16”.

Ansættelsessamtaler: Der forventes at blive afholdt samtaler mandag den 26/6 kl 9.00 – 12.00.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

 

FGU Aarhus er en 2-årig Forberedende Grunduddannelse (FGU) i tre spor: Almen Grunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) samt Erhvervsgrunduddannelse (EGU) og henvender sig til unge under 25 år. FGU Aarhus er en selvejende institution normeret til omkring 550 elever og består af omkring 70 lærere fordelt på tre skoler.

FGU Aarhus’ værdier er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.

Læs mere om FGU uddannelsen på www.uvm.dk