Underviser til Butiksholdet på FGU Aarhus Vest (genopslag)

FGU Aarhus søger en erfaren underviser til vores Butikshold på FGU Aarhus Vest med start d. 1. maj 2023. Stillingen er på fuld tid.

Undervisningen på Butiksholdet er forankret i FGU lovgivningen gennem fagbilaget for handel og service. Butiksholdet er organiseret i et tæt samarbejde med Føtex i City Vest, hvor hovedparten af undervisningen foregår. I praksis betyder det, at elever og underviser møder ind i Føtex i hovedparten af undervisningstiden.

FGU Aarhus er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde på en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt efter en uddannelsesplan, så de unge får de bedste forudsætninger for at starte på uddannelse eller job. FGU består af tre spor; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Som underviser på FGU indgår du i et teamsamarbejde med skolens øvrige undervisere, og din tilgang til både elever og kollegaer er anerkendende og nysgerrig. Du har en stærk faglig profil, kan skabe gode relationer og vil arbejde engageret med opgaven og samtidig bidrage til udviklingen af en ny skoleform.

Du vil gerne bidrage til udviklingen af skolens pædagogik og værdier med fokus på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Du kan bidrage til, at vi får skabt en skole og et læringsmiljø, hvor eleverne føler sig som en del af et fællesskab.

Vi søger en kollega med følgende faglige kompetencer:

 • Uddannelse og erfaring inden for butik, handel og service evt. suppleret med læreruddannelse eller anden pædagogisk uddannelse.
 • Indgående kendskab til det merkantile område.
 • Erfaring med FGU-målgruppen.
 • Du evner at kunne skabe gode rammer om et godt og stabilt undervisningsmiljø for eleverne på Butiksholdet.
 • Evner at skabe en tæt sammenhæng mellem teoretisk undervisning og den praktiske undervisning i butikken.
 • At kunne håndtere en arbejdssituation, hvor du i dagligdagen ofte er på afstand af dine FGU-kolleger og derfor er god til at skabe struktur og overblik i en uforudsigelig arbejdsdag.

Personligt er du:

 • Du er imødekommende og har en rummelig tilgang til mødet med vores elever.
 • Du er tålmodig og kan se potentialet i den enkelte elev.
 • Du er hensynsfuld og har forståelse for elevernes forskellighed.
 • Du er initiativrig, har gå på mod og kan skabe engagement blandt eleverne.
 • Du har lyst til at deltage i udviklingen af butiksholdet ind i FGU’en og i et tæt samarbejde med personalet i Føtex.
 • Du er indstillet på at kunne skabe gode og forpligtende samarbejdsrelationer med en bred vifte af kolleger, der dels er forankrede på FGU og dels i Føtex.

Vi tilbyder:

 • En udfordrende stilling i en ny organisation og ny skoleform.
 • Tæt samarbejde med erfarne kolleger både på FGU og i Føtex.
 • En arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor vi har plads til vores forskelligheder.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Et godt arbejdsfællesskab med kompetente kolleger, som er stærkt engagerede i eleverne.

Vilkår og ansøgningsfrist:

Arbejdstiden udgør gennemsnitligt 37 timer om ugen og aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10.

Ansøgningen og CV sendes som samlet pdf-fil til job@fguaarhus.dk med emnet ”underviser butiksholdet”. Ansøgningen skal være FGU Aarhus i hænde senest den 19. marts 2023 kl. 9.00. Stillingen ønskes besat snarest og senest d. 1. maj.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte skoleleder på FGU Aarhus Vest Jens Ole Jørgensen på joj@fguaarhus.dk eller tlf. 61987798.

Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/fgu

FGU Aarhus Vest er beliggende på Karen Blixens Boulevard 27, 8220 Brabrand.

FGU Aarhus er normeret til ca. 550 elever og der er ansat ca. 80 medarbejdere fordelt på tre skoler.

FGU Aarhus’ værdier er RESPEKT, TILLID, AMBITIONER, NYSGERRIGHED.

Læs mere på vores hjemmeside www.fguaarhus.dk og på www.uvm.dk.