Om skolen

FGU Aarhus startede den 1. august 2019

FGU Aarhus er en 2-årig Forberedende Grunduddannelse. Den består af tre forskellige spor med mange muligheder for faglig-, personlig- og social kompetenceudvikling for unge mellem 16 og 25 år.

Institutionen er en sammenlægning af aktiviteter fra flere skoler. VUC (FVU og AVU) for de 18 til 25-årige, Ordblindeundervisningen for de 18 til 25-årige, KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Dertil 3 produktionsskoler i Aarhus, Aarhus Produktionsskole, Egå Produktionshøjskole og Gøgler Produktionsskolen.

I praksis består FGU Aarhus af tre skoler beliggende på de tre adresser, der rummede de tre tidligere produktionsskoler.

FGU Aarhus logo