En ny institution

FGU Aarhus er en ny institution, som startede den 1. august 2019.

Institutionen er en sammenlægning af aktiviteter fra flere skoler. VUC (FVU og AVU) for de 18 til 25-årige, Ordblindeundervisningen for de 18 til 25-årige, KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Dertil 3 produktionsskoler i Aarhus, Aarhus Produktionsskole, Egå Produktionshøjskole og Gøgler Produktionsskolen.

I praksis består FGU Aarhus af tre skoler beliggende på de tre adresser, der rummede de tre tidligere produktionsskoler.

FGU Aarhus er en ny 2-årig Forberedende Grunduddannelse. Den består af tre forskellige spor med mange muligheder for faglig-, personlig- og social kompetenceudvikling for unge mellem 16 og 25 år.