Nøgletal vedrørende elever på FGU Aarhus

Her får du adgang til statistik og indikatorer om FGU, blandt andet data om tilgang og elevfordelinger på uddannelsens tre spor.

Se hvor stor en andel af elever, der frafalder den forberedende grunduddannelse henholdsvis 3 og 12 måneder efter start. Det er også muligt at se om eleven overgår til en ungdomsuddannelse efter stop på den forberedende grunduddannelse.

Se data om elevernes skolefravær. Det er blandt andet muligt at se data for både ulovligt og lovligt fravær. Se tal på institutionsniveau, kommuneniveau og fordelt på spor og køn m.m.

Se tal for hvor mange elever der starter på den forberedende grunduddannelse. Det er blandt andet muligt at se tal for enkelte institutioner eller afdelinger, se kommunefordelinger, tilgange til de forskellige spor m.m.

Se opgørelser af elevernes trivsel på den forberedende grunduddannelse. Det er muligt at se gennemsnitlig trivsel, svarfordelinger for de enkelte spørgsmål m.m. Det er muligt at se landstal eller se tal for den enkelte institution eller afdeling.

Se nøgletal for uddannelsesmålsætninger om overgange fra FGU til uddannelse og beskæftigelse samt andelen af unge uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet