Til virksomheder

EGU – ErhvervsGrundUddannelsen

henvender sig til unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og tilegne sig erfaringer og kompetencer, der forbereder vedkommende til beskæftigelse eller erhvervsuddannelse.

EGU-forløbet varer typisk 2 år, hvor 2/3 af tiden foregår ude i ”virkeligheden”, dvs. ved en privat virksomhed. Den sidste 1/3 af tiden vil være et skoleforløb, hvor der er plads til mange forskellige muligheder. Hvis det f.eks. er en forudsætning, at eleven har truckcertifikat eller hygiejnebevis for at arbejde hos en virksomhed, vil det være en mulighed at tilegne sig disse kurser. Eleven kan også forbedre sine almene karakterer i f.eks. dansk og matematik og derigennem få adgang til bl.a. EUD.

EGU Sporet - Folder

Folder til virksomheder

FGU Aarhus har fremstillet denne informative og letforståelige folder til virksomheder, som gerne vil have elever i virksomhedspraktik. (Klik på billedet for at læse folderen)

Kort info

 • Uddannelsen varer op til 2 år
 • Til unge mellem 16-25 år, der lærer bedst i praksis
 • En ung som er branche afklaret
 • 2/3 praktik foregår i en virksomhed
 • ⅓ af forløbet er skoleforløb
 • mulighed for undervisning og prøve i matematik, dansk eller PASE
 • Kurser (fx hygiejnebevis, truckcertifikat)
 • Hvis eleven får uddannelsesbevis på FGU niveau 3 og har bestået en prøve, er eleven berettiget til optagelse i en A-kasse på dimittendvilkår

HVORFOR VÆLGE EN EGU ELEV?

 • Eleven får relevante kurser uden omkostninger for din virksomhed
 • Egu-bonus på op til 35.000 kr. (82 kr pr. lønnet praktik dag)
 • Virksomheden har medindflydelse på elevens uddannelsesforløb
 • Mulighed for at indgå kortere praktikaftaler
 • En fast kontaktperson under hele forløbet
 • Timeløn på niveau med 1. års ordinær elev
 • Du behøver ikke være godkendt til at tage ordinære lærlinge
 • Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og skoleperioder
 • Du er med til at skabe et vendepunkt i et ungt menneskes liv

FORVENTNINGER TIL EN EGU-ELEV

 • Skal kunne møde hver dag på en arbejdsplads
 • være afklaret om hvilket fag og have prøvet det i praksis
 • arbejde 37 timer om ugen
 • være motiveret for at gennemføre en praktisk uddannelse
 • have en målgruppevurdering fra “Den kommunale ungeindsats” KUI

EN EGU-ELEV KAN FORVENTE

 • Et velkoordineret uddannelsesforløb
 • En FGU-vejleder tæt på elev og praktikpladsen
 • En praktikplads der er gearet til og motiveret for praktikken.
 • At få opgaver, som stemmer overens med elevens kompetencer.
 • At virksomheden gør en indsats for, at eleven trives i virksomheden.

Vil du vide mere?

Skoleleder

Allan Frederiksen
FGU Aarhus
41903726
af@fguaarhus.dk

EGU-vejleder

Roy Hjelmeborn
FGU Aarhus
41903676
rh@fguaarhus.dk