PGU Produktions-grunduddannelse

PGU passer til dig, som har lettest ved at lære, når du arbejder konkret med praktiske opgaver. Har du brug for at få afklaret dine interesser, kompetencer og muligheder, inden du tager vælger retning? På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for det fagtema, du vælger. På vores tre skoler i Egå, Vest og Skejby udbyder vi lige nu undervisning på 15 forskellige linjer. Eleverne skal vælge en værkstedslinje og deltage i skoleforløb med undervisning i det faglige tema, de har valgt.

Du kan fx. lære at spille musik, bygge ting i træ, lære at danse eller rappe, arbejde med tekstiler, lære at fremstille ting i metal og meget andet. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

På PGU har du faglig undervisning på linjen ca. 2/3 af skoletiden, mens den 1/3 bruges på undervisning i almene fag som fx dansk og matematik. Du kan derudover vælge et valgfag.

Du får derfor på PGU mulighed for både at lære med hoved og hænder. Vi forsøger hele tiden at koble teorien på praksis, så undervisningen ligner “den virkelige verden” mest muligt.

Under dit forløb på PGU får du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed 2 gange 2 uger hvert halve år. Det vil give dig erfaring og en fornemmelse for, hvordan dagligdagen foregå på en rigtig arbejdsplads.

Prøver og beviser

Eleverne kan tage fagtemaerne på intro-niveau og efterfølgende på FGU 1, FGU 2 og FGU 3. På FGU 3 niveau afsluttes uddannelsen med et uddannelsesbevis efter en bestået faglig prøve.

Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået eller ikke bestået.

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen. Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

PGU-linjer på FGU Aarhus

FGU Aarhus Egå

Øster Kringelvej 32
8250 Egå

FGU Aarhus Vest

Karen Blixens Boulevard 27
8220 Brabrand

FGU Aarhus Skejby

Olof Palmes Allé 39
8200 Aarhus N: