EGU – Erhvervsgrunduddannelse

EGU er for dig, der gerne vil bruge det meste af tiden på praktik i en virksomhed.

Her lærer du ved at være en del af dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan fx komme i praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent. EGU veksler mellem ⅔ virksomhedspraktik og ⅓ skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik.


Skoleforløb – Fag og niveau

Dansk, Intro, G,E og D
Dansk som andetsprog, Intro, G,E og D Matematik Intro, G,E og D

Teknologiforståelse G
Naturfag Intro, G,E og D
Samfundsfag Intro, G,E og D
PASE* G
Identitet og medborgerskab G

*PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)

På EGU bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte i en erhvervsuddannelse eller som ufaglært i et job inden for det erhverv, du har arbejdet med.

Prøver og beviser

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag, på enten G-, E- eller D-niveau, skal du til afsluttende prøve. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter EGU på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået. Du kan afslutte dit EGU-forløb med en faglig prøve.

Hvis du afslutter EGU på højeste niveau (niveau 3), giver det dimittendrettigheder i A-kassen. Det betyder, at du kan få dagpenge fra en A-kasse. Alternativt går du direkte i job, hvor du får løn fra en virksomhed.

Læs mere om prøver på FGU her:


Fagtemaer

Hvis du gerne vil på EGU, kan FGU Aarhus lige nu tilbyde praktikforløb inden for nedenstående 6 fagtemaer. Men det er også muligt at finde praktikplads inden for andre brancher, der gerne vil have EGU-elever. Og her er ofte tale om brancher, hvor der er mulighed for EUD-uddannelser.

Nuværende fagtemaer:

  • Handel og kundeservice – ofte supermarkeder eller varehuse.
  • Service og transport – herunder chauffør og lagerassistent.
  • Omsorg og sundhed – herunder lokalcentre, daginstitutioner mv.
  • Mad og ernæring – herunder køkken, kantine mv.
  • Industri (plast, metal mv.) – herunder auto, smed, maskintekniker, maler mv.
  • Ejendomsservice
Er du interesseret i at vide mere om EGU, er du velkommen til at kontakte:
Vejleder på EGU, Roy Hjelmeborn, på rh@fguaarhus.dk eller 4190 3676