EGU – Erhvervsgrunduddannelse

På EGU sporet kommer du hurtigt ud i virksomhedspraktik og får erhvervserfaring

Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er en kombination af virksomhedspraktik og skoleforløb.

EGU er for dig, der gerne vil bruge det meste af tiden i lønnet praktik i en virksomhed. Vær opmærksom på, at du måske skal starte på skolen i et introforløb. Dette vil være med henblik på at give dig erhvervstræning, og for at give vejlederne mulighed for at finde en praktikplads.

Her lærer du ved at være en del af dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan fx komme i lønnet praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent. EGU veksler mellem ⅔ virksomhedspraktik og ⅓ skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din lønnede praktik.

EGU Aarhus har fremstillet denne informative og letforståelige folder til elever, som gerne vil starte på EGU og i virksomhedspraktik.

Bliv klogere på EGU sporet på FGU Aarhus

Skoleforløb – Fag og niveau

 • Dansk, Intro, G,E og D
 • Dansk som andetsprog, Intro, G,E og D Matematik Intro, G,E og D
 • Teknologiforståelse G
 • Naturfag Intro, G,E og D
 • Samfundsfag Intro, G,E og D
 • PASE* G
 • Identitet og medborgerskab G

*PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
På EGU bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte i en ungdomsuddannelse eller som ufaglært i et job.

Skoleforløbet på EGU på FGU aarhus
Prøver og beviser på EGU på FGU Aarhus

Prøver og beviser

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag på enten G-, E- eller D-niveau, har du mulighed for at gå til afsluttende prøver. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter EGU på højeste niveau (niveau 3) med en faglig prøve, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, som du har opnået. Samtidig giver det dimittendrettigheder i A-kassen. Det betyder, at du kan få dagpenge fra en A-kasse. Alternativt går du direkte i job, hvor du får løn fra en virksomhed.

Læs mere om prøver på FGU her

Fagtemaer

Hvis du starter på EGU, kan FGU Aarhus lige nu tilbyde lønnede praktikforløb inden for nedenstående 6 fagtemaer. Men det er også muligt at finde praktikplads inden for andre brancher, der gerne vil have EGU-elever. Og her er ofte tale om brancher, hvor der er mulighed for EUD-uddannelser.

Nuværende fagtemaer:

 • Handel og kundeservice – ofte supermarkeder eller varehuse.
 • Service og transport – herunder chauffør og lagerassistent.
 • Omsorg og sundhed – herunder lokalcentre mv.
 • Mad og ernæring – herunder køkken, kantine mv.
 • Industri (plast, metal mv.) – herunder auto, smed, maskintekniker, maler mv.
 • Ejendomsservice

Er du interesseret i at vide mere om EGU, er du velkommen til at kontakte:

Vejleder på EGU, Roy Hjelmeborn,

rh@fguaarhus.dk eller 4190 3676

Portrætfoto af Vejleder på EGU, Roy Hjelmeborn

Vejleder på FGU, Anders Buhl,

ab@fguaarhus eller 4190 3651

Portræt af Vejleder på FGU, Anders Buhl