Uddannelsens opbygning

AGU, PGU eller EGU?

Når du starter på FGU Aarhus, vælger du enten Almengrunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) eller Erhvervsgrunduddannelse (EGU).
AGU forbereder dig til at søge om optagelse på HF eller andre ungdomsuddannelser, mens Erhvervsgrunduddannelsen eller Produktionsgrunduddannelsen fortrinsvis får dig videre ind på en erhvervsuddannelse eller direkte ud på arbejdsmarkedet som ufaglært.

Vil du gå på PGU eller EGU, skal du vælge ét af vores 10 fagtemaer.

Læs mere om vores fagtemaer her
Almen
grunduddannelse

2/3 undervisning

1/3 praksis

Basis
Afsøgningsforløb
Produktions-
grunduddannelse

2/3 undervisning

1/3 praksis

Basis
Afsøgningsforløb
Erhvervs-
grunduddannelse

2/3 undervisning

1/3 praksis

Basis
Afsøgningsforløb