Partnerskaber

Classline

FGU Aarhus er tovholder på projekt Classline, som er et online klasseværelse for uddannelsesmæssigt svækkede studerende. De øvrige partnere er InterCollege ApS (Danmark), Asociatia De Dezvoltare til Europei Prin Tineri – ADEPT (Rumænien) samt Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü – KPDoNE (Tyrkiet).

Formålet med Erasmus+-projektet er at reducere skolefravær blandt europæiske elever i gymnasiet og gymnasiet, der er forhindret i fysisk deltagelse i klasseværelset, hovedsageligt men ikke begrænset til psykiske lidelser.       

Urban Permaculture

FGU Aarhus leder i øjeblikket et stort EU-projekt med titlen Urban Permaculture. Sammen med partnere fra fem lande i Europa, skal FGU Aarhus udvikle et 15 dages undervisningsforløb, som skal kunne bruges som en del af et pensum på for eksempel en erhvervsuddannelse.

FGU Aarhus’ opgave består udover styring af Erasmus+ – projektet i at udvikle selve indholdet på det 15 dages undervisningsforløb i tæt samarbejde med de europæiske partnere.

Projektet løber i forlængelse af etablering en af et nyt værksted under fagteamet “Miljø og genbrug“, som skal undervise elever i bæredygtighed, permakultur mm.       

Mobiliteter

Vi sender elever afsted på hold sammen med deres lærere i 14 dage. I løbet af de 2 uger vil eleverne blive tilknyttet en arbejdsplads i det respektive land og ved turens afslutning modtage et diplom på erhvervspraktik i udlandet. Turen vil blive arrangeret og finansieret via Erasmus+ midler. 

Ny FGU-skole i Gellerup

I starten af 2022 vil FGU Midtby lukke på Klosterport, og hovedparten af aktiviteterne vil flytte ind i det nye Sports- og Kulturcampus i Gellerup. FGU vil åbne en ny skole i Sports- og Kulturcampus, som også kommer til at rumme Cirkus Tværs, Aarhus Klatreklub og fodboldklubben ACFC. Sports- og Kulturcampus bliver udviklet af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i et tæt samspil med en række samarbejdspartnere – A. P. Møller Fonden, Realdania, Købmand Hermann Sallings Fond og Lokale- og Anlægsfonden.
Her kan du se en Timelapse af 1 års byggeri på Sports- og Kulturcampus: https://fb.watch/7NI6JfUaII/

Elevinddragelse og demokrati

FGU Aarhus sender hvert år mange elevhold med lærere på rejser i Europa via Erasmus+ mobilitetsprogram. Disse ture giver vores elever en unik mulighed for at opleve andre kulturer, arbejdspladser og uddannelsessystemer.

FGU Aarhus deltager i et samarbejde med fem andre FGU-skoler (FGU Østjylland, FGU Midt-Vest, FGU Midtjylland, FGU Sydøstjylland, FGU-skolen Holstebro, Lemvig, Skive, Struer) om at fremme elevinddragelse i demokratiske processer på FGU. Projektet arbejder på at gennemføre en elevrådsuddannelse for alle FGU-elevråd i Midtjylland. FGUs elevorganisation Modstrøm spiller en central rolle i projektet.

INSUM:
FGU Aarhus har modtaget 2,25 mio. kr. fra den A.P Møllerske Støttefond til mentorprojektet INSUM, som vi driver sammen med Sivitas og Aarhus Kommune.

Formålet med projektet er at styrke frafaldstruede elevers tilknytning til FGU, så de gennemfører deres FGU-forløb og kommer videre i beskæftigelse eller job. Projektet startede 1. august 2021 og vil vare to år. Vi forventer, at 45 unge med anden etnisk herkomst end dansk vil have været en del af projektet i denne periode. Ambitionen er, at 80 % af de deltagende unge gennemfører deres FGU-forløb.

Projektet tager udgangspunkt i en narrativ tilgang, hvor den unge i samarbejde med en række nøglepersoner identificerer og mobiliserer egne ressourcer og dermed styrker evnen til at mestre eget liv.

Projekt INSUM er bygget op omkring følgende tre delmål:
1. At eleven genfortæller sin egen historie og gennem samtaler skaber en ny fortælling om sig selv.
2. At eleven lærer sig selv bedre at kende og skaber sin egen identitet og ståsted.
3. At den unge styrker sin tilknytning til uddannelsessystemet.

FGU Aarhus logo

enjoy