COVID-19 retningslinjer for elever

Krav om fremvisning af negativt testsvar, når du skal møde fysisk på skolen

For at du kan få lov at møde fysisk op til undervisning på skolen, er det et krav, at du kan fremvise en test, der dokumenterer, at du er testet negativ for Covid-19 inden for de seneste 72 timer.

Mandag og torsdag morgen vil du blive mødt ved døren til den indgang dit hold anvender af din underviser, som vil bede dig fremvise dokumentation på et negativt testsvar.

Du må ikke gå ind på skolen, før en underviser har godkendt din dokumentation for gyldig negativ test.

Dokumentation for negativ test

Du skal fremvise dit testsvar inden du går ind på skolen.

Du kan vise dit testsvar:

 • På smartphone direkte via app eller browser
 • Som screenshot
 • Printet på papir

Testsvaret skal vise:

 • Synligt navn
 • Testtidspunkt
 • Testresultat

Svaret skal vises sammen med gyldigt ID som f.eks.:

 • Pas
 • Kørekort
 • Gult sundhedskort

Krav til testen

 • Gyldig test er PCR-test eller hurtigtest
 • Den negative test må maksimalt være 72 timer gammel

Sådan foregår kontrollen

FGU Aarhus kontrollerer testsvar fast mandag og torsdag morgen.

Hvis du ikke er til stede mandag eller torsdag, men møder på skolen én af ugens andre dage, skal du fremvise negativt testsvar den dag, du møder.

Testkontrol
mandag og torsdag morgen

 • Du skal møde op uden for den indgang, dit hold/værksted må bruge.
 • Det er din hold-/værkstedsunderviser, der kontrollerer dit testsvar.
 • Du må ikke gå ind på skolen, før din underviser har godkendt dit testsvar.
 • Hvis din dokumentation ikke lever op til retningslinjerne, bliver du sendt hjem og registreret med ulovligt fravær*.

Kontrol hvis du møder en af ugens andre dage

 • Hvis du ikke har været til stede mandag og/eller torsdag, men møder en af de andre dage skal du fremvise en test der viser, at du er testet negativ for Covid-19 inden for de seneste 72 timer fra dit mødetidspunkt.
 • Du skal møde op uden for den indgang, dit hold/værksted må bruge.
 • OBS: Det er dit ansvar at kontakte din underviser i god tid inden mødetid og aftale, at I kan mødes udenfor, så underviseren kan godkende din dokumentation.
 • Du må ikke gå ind på skolen, før din underviser har godkendt dit testsvar.
 • Hvis din dokumentation ikke lever op til retningslinjerne, bliver du sendt hjem og registreret med ulovligt fravær*.

Undtagelse for pligt til test

Undtagelser, hvor der ikke stilles krav om test forud for fysisk fremmøde:

 • Eleven kan fremvise lægeerklæring på, at vedkommende ikke skal testes af sundhedsmæssige årsager.
 • Eleven har et positivt testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Eleven kan dokumentere, at vedkommende er færdigvaccineret mod Covid-19.
 • Ovenstående dokumentation skal fremvises så ofte, som det forlanges.

Spørgsmål og svar

Hvor skal jeg testes?

Du kan enten lade dig teste med en PCR-test eller en hurtigtest.

Du skal selv booke en tid til test hos én af de offentlige teststeder i Aarhus Kommune. Du kan også anvende en hurtigtest. Du finder oversigten over teststeder i Aarhus Kommune her:

Hurtigtest

Du booker din tid på www.coronaprøver.dk og logger ind med dit NEM-id.

Skal jeg møde op, hvis jeg har en positiv test?

Nej. Hvis du er testet positiv for Covid-19 skal du give skolen besked og derefter blive hjemme og følge myndighedernes retningslinjer.

Hvis du er testet positiv for Covid-19 bliver du registreret med lovligt fravær.

Må jeg gå ind på skolen, hvis jeg ikke har en negativ test?

Nej.

Må jeg gå ind på skolen for logge på en computer, komme på nettet eller printe, så jeg kan vise mit testsvar?

Nej. Du skal fremvise dokumentation for dit negative testsvar udenfor. Hvis ikke du kan det, bliver du sendt hjem, og du bliver registreret med ulovligt fravær.

Må jeg gå ind på skolen, hvis jeg har en negativ test der er mere end 72 timer gammel, men jeg ved, at jeg ikke har været udsat for smitte?

Nej. Det er et krav at du kan fremvise en test, der er maksimalt 72 timer gammel for at du må gå ind på skolen.

Skal jeg også fremvise test, hvis jeg skal have fjernundervisning?

Nej, der er kun krav om test, hvis du skal møde op på skolen til undervisning.

Kan jeg få fjernundervisning, hvis jeg er sendt hjem og registreret med ulovligt fravær på grund af manglende eller mangelfuld dokumentation?

Nej.

Hvad er manglende eller mangelfuld dokumentation?

 • Hvis du ikke er blevet testet, inden du møder op ved skolen, og du ikke har særlig grund til ikke at skulle testes (Se punkt I hvilke situationer er jeg fritaget fra test)
 • Hvis din test er mere end 72 timer gammel.
 • Hvis du ikke kan vise din test på skærm, papir eller lignende, inden du går ind på skolen.
 • Hvis du ikke har medbragt gyldigt ID.

I hvilke situationer kan jeg være fritaget fra test?

Der kan være særlige omstændigheder som gør, at du er fritaget fra test.

 • Hvis du har en lægeerklæring på, at du ikke skal testes.
 • Hvis du har et positivt testresultat som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, og du har mindst én negativ test inden for samme periode.
 • Hvis du kan dokumentere, at du er færdigvaccineret mod Covid-19

Du skal være forberedt på, at du kan blive bedt om at fremvise denne dokumentation både ved fælles kontrol mandag og torsdag morgen og ved løbende kontrol.

FGU Aarhus logo

be safe