Onsdag den 25. maj demonstrerede flere hundrede elever fra FGU Aarhus på Rådhuspladsen i Aarhus for flere ressourcer til skoler. FGU-elevernes landsorganisation, Modstrøm. som stod bag demonstrationen, ser det som sin vigtigste sag i år at kæmpe for, at der bliver sat flere penge af til FGU på finansloven.
Modstrøm udtaler, at det skal være trygt og lærerigt at gå på FGU. Men mange oplever, at skolerne og ikke mindst lærerne er pressede. Alt for mange elever oplever, at hverdagen på FGU er blevet ustabil, og det forhindrer den faglige udvikling og går ud over trivslen og muligheden for en god overgang til et job eller en ungdomsuddannelse (hvilket var hele pointen med at etablere FGU).