Både den nye SVM-regering og den nye Børne- og Undervisningsminister, Mattias Tesfaye, lover fremover et stærkt fokus på at hjælpe de ca. 45.000 unge, som ikke er i uddannelse eller arbejde. I den forbindelse spiller den nye uddannelse, FGU, en helt central rolle.

Af direktør Claus Bentsen, FGU Aarhus

Jeg hilser med glæde udnævnelsen af Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye velkommen. Den nye minister for bl.a. FGU virker til at have både forståelse og hjerte for den nye uddannelse.

FGU Danmark havde mandag den 16. januar 2023 inviteret Mattias Tesfaye til et politisk møde for FGU-sektoren. Pressens overskrifter omtaler efterfølgende ministerens udtalelser som “en kærlighedserklæring til FGU”. Læs A4’s artikel om mødet herunder.

Han siger bl.a: “Alle unge har værdi. Vi har brug for alle i det her land. Jeg er overbevist om, at FGU er den rette institution med de rette mennesker til at hjælpe unge, som har brug for det, videre. Jeg tror på, at I lykkes”.

Set fra min stol er det jo dejligt at høre, at der fra regeringens side kommer et positivt tilsagn om at understøtte FGU. Uden at pege fingre har FGU faktisk haft brug for denne understøttelse siden starten i 2019. Det har været særdeles vanskeligt at kvalitetssikre FGU i forhold til vores intentioner ud fra den økonomiske model, der har ligget til grund for vores skoler.

Her på FGU Aarhus har vores erklærede fokus fra start været at skabe en særlig relation til og omsorg for de ofte udsatte unge, der har brug for støtte til at finde deres vej til job eller uddannelse. På denne baggrund er det dejligt at høre ministeren udvise forståelse og tilbyde sin klare opbakning til denne vigtige opgave.

Regeringen har bebudet indkaldelse til trepartssamarbejde mellem stat, kommuner og FGU om de ca. 45.000 unge, som ikke er i job eller uddannelse. Jeg kunne godt tænke mig, at der i dette samarbejde kunne drøftes muligheden for at etablere et beskæftigelsesspor i vores uddannelse. Når de unge forlader FGU, vælger langt de fleste at gå videre i uddannelse frem for beskæftigelse. I mine øjne mangler FGU at prioritere et beskæftigelsesspor.

På FGU Aarhus har vi besluttet i 2023 at sætte ekstra fokus på at hjælpe vores elever i job. Hvad kan vi gøre for at understøtte dette fokus? Eksempelvis kunne man måske give vores unge mulighed for at være i praktik i længere tid end de to gange 4 uger om året, som lovgivningen tillader.

Endnu et positivt tiltag finder man i regeringens forslag om at nedsætte en kommission, som skal tilvejebringe anbefalinger til, hvordan mistrivsel og sårbarhed kan forebygges og afhjælpes, og hvordan robusthed og myndiggørelse styrkes.

Her på FGU Aarhus vil dette tiltag understøtte det arbejde, som vi i forvejen er stærkt optaget af. Vi har i 2023 hentet socialfondsmidler hjem til at skabe en vitaliserende skole, hvilket bl.a. bygger på et mentaliserende og genoprettende pædagogisk grundlag og menneskesyn. Vitaliseringsmodellen handler bl.a. om, hvordan vores undervisere og vejledere bruger sig selv i kontakten med eleverne, hinanden, samarbejdspartnere og ledelsen i hverdagen.

På FGU Aarhus tager vi vores ansvar i forhold til de unge meget seriøst. Vores elever kommer ind af døren med drøm, som måske ikke altid er realistisk. Og selvom vi naturligvis vil gøre alt for at hjælpe dem til at få deres drøm opfyldt, har vi samtidig et stort ansvar for at sikre, at de unge tager de rigtige valg. Deres fremtidsplaner skal have bund i virkeligheden, så de ikke løber forgæves efter en umulig drøm. I modsat fald kan vi risikere at fastholde dem i mistrivsel.

Mattias Tesfaye til politisk møde med FGU Danmark