FGU Opbygning – En ny 2-årig Forberedende Grunduddannelse

Spor

Opbygning:

 • En ny 2-årig forberedende grunduddannelse (FGU)
  i tre spor med mulighed for på-og afstigning undervejs:
 • Almen grunduddannelse (agu)
 • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
 • Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Indhold

De tre spor:

 • Almen grunduddannelse: Praksisorienteretundervisning i almene fag
 • Produktionsgrunduddannelse: Værkstedsundervisning
 • Erhvervsgrunduddannelse: Praktikuddannelse
 • Praksisorienteret dansk og matematik i alle spor
 • Mulighed for almene fag på G, E, D niveau (eksamen)
 • Mulighed for erhvervstræning i virksomheder i op til 4 uger
 • Virksomhedspraktik med praktikaftale i egu
 • Kombinationsforløb
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Integreret ordblindeundervisning
 • Niveau 1 – 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring

Almene grunduddannelse

 • Primært indhold:
  Undervisning i almene fag: Dansk, dansk som andetsprog, matematik, it, naturvidenskab, historie, samfundsfag mv..
 • Undervisningsform:
  Almen undervisning tilrettelagt praksisorienteret og med helheds- orienteret undervisning, der går på tværs af fag.
 • Faglig standard:
  Læreplaner, der bl.a. indeholder de faglige mål, kernestoffet, arbejds- og evalueringsformer.
 • Endemål:
  Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen.

Erhversgrunduddannelse

 • Primært indhold:
  Virksomhedspraktik på ordinære arbejdspladser med praktikaftale samt skoleundervisning, der giver praktiske færdigheder, understøtter og kan anvendes i virksomheds- praktikken, som fx dansk, dansk som andetsprog, matematik eller it.
 • Undervisningsform:
  Virksomhedspraktik. Skoleundervisningen kan fx tilrettelægges som enkeltdage eller som hele uger.
 • Faglig standard:
  Fagbilag med faglige mål og konkrete individuelt fastsatte kompetencemål.
 • Endemål:
  Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen. Niveau 3 afsluttes med en fagprøve og giver erhvervskompetence.

produktionsgrunduddannelse

 • Primært indhold:
  Skoleundervisningen er praksisrettet indenfor et fagligt tema og indeholder arbejdspladslære, samarbejdlære, erhvervs lære samt dansk, dansk som andetsprog, matematik og it.
 • Undervisnings form:
  Værksteds undervisning med reel produktion af varer og tjenesteydelser med afsætning som mål.
  Undervisningen er rettet mod bestemte erhverv og linjer på EUD.
 • Faglig standard:
  Fagbilag med faglige mål.
 • Endemål:
  Slut evaluering i henhold til evaluerings vejledningen. Niveau 3 afsluttes med en fagprøve og gør eleven parat til et ufaglært arbejdsmarked.

FGU – Online

HVORDAN KOMMER MAN PÅ FGU-ONLINE?

Der er tre indgange på FGU-Online, der har løbende optag:

 • Kommunale Ungeindsats (KUI) varetager tilmeldingen udenom den lokale FGU-institution
 • Elevens lokale FGU-skole tilmelder et eller flere fag på FGU-online, mens eleven samtidig forsætter på den lokale FGU-institution
 • Socialpædagogske institutioner laver aftaler direkte med FGU

NB: Den enkelte unge eller dennes forældre kan altså IKKE selv tilmelde sig FGU-Online, men skal kontakte den lokale UU/KUI-vejleder.

HVILKE FAG

 • Dansk G går online den 3. februar 2020 med første mulige eksamenstermin juni 2020
 • Matematik G går online den 3. februar 2020 med første mulige eksamenstermin juni 2020

FLERE FAG FØLGER…