Plads til dig

Plads til dig

På FGU Aarhus gør vi det på vores egen måde. Den måde, som passer til dig. Hos os handler det om, at du bliver motiveret og udvikler dig – personligt, socialt og fagligt.

Vi er en skole, som rummer rigtig meget. Her handler det om at udvikle stærke og robuste mennesker, som tror på sig selv, og som har lyst til at komme videre. Derfor giver vi dig nogle rammer, som du kan vokse i.

Du bliver klogere på det, der interesserer dig, men du lærer også om alt muligt andet, som har stor betydning for at kunne leve et godt og meningsfuldt liv.

Åbne informationsmøder:

Næste infomøde

Aktuelt nyt:

FGU Aarhus – Nyheder
Torsdag den 25. august 2022

VELKOMMEN TIL FGU AARHUS

FGU står for Forberedende Grunduddannelse. Uddannelsen varer op til 2 år og er for dig under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i fuldtidsjob.

Eller måske ved du bare ikke, hvad du vil?

På FGU Aarhus har vi øje for det, du kan, og det bygger vi videre på sammen med dig. Hos os får du chancen for at lære med både hænderne og hovedet, for vi kobler teori og praksis. Målet er, at du bliver afklaret, dygtigere og i stand til at komme ind på en erhvervsuddannelse, anden ungdomsuddannelse eller direkte ud i job.

Du kan starte på skolen, når det passer dig – og når vi vurderer du er klar kan du tage en prøve og få et bevis på det, du har lært. Ses vi?

Du kan vælge mellem en række fagtemaer

byg, bolig og anlæg
Musisk og Kunstnerisk produktion
Omsorg og Sundhed
Kommunikation og Medier
Mad og Ernæring
Miljø og genbrug
Industri (Plast, Metal mm.)
Motor og mekanik
Handel og kundeservice
FGU Aarhus logo

be brave

Hvad er FGU – forklaret på 4 minutter

Nøglen til et godt liv

PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) er et fag, som alle elever på PGU og EGU følger. På AGU følger du faget Identitet og medborgerskab. Fælles for begge fag er at vi kalder dem ’Nøglen til et godt liv’. Eller ’Alt det nødvendige kedelige’. For hvad hjælper det at kunne skrue på en motor, hvis ikke man kan samarbejde, kommunikere og opføre sig hensigtsmæssigt på arbejdspladsen? Hvad hjælper det at tjene en månedsløn, hvis ikke man forstår at passe på sine penge? Hvordan overhovedet få et job, hvis ikke man kan skrive en ansøgning?

I PASE og Identitet og medborgerskab kommer vi på arbejde i virkeligheden. Undervisningen tager nemlig udgangspunkt i konkrete problemstillinger og forhold, du kender fra hverdagen og vores fælles samfund. Undervisningen er praksisnær og anvendelsesorienteret – det hele hjælper dig, når du skal i job eller gå i gang med en uddannelse.

AGU, PGU eller EGU?

Når du starter på FGU Aarhus, vælger du enten Almengrunduddannelse (AGU), Produktionsgrunduddannelse (PGU) eller Erhvervsgrunduddannelse (EGU).
AGU forbereder dig til at søge om optagelse på HF eller andre ungdomsuddannelser, mens Erhvervsgrunduddannelsen eller Produktionsgrunduddannelsen fortrinsvis får dig videre ind på en erhvervsuddannelse eller direkte ud på arbejdsmarkedet som ufaglært.

Vil du gå på PGU eller EGU, skal du vælge ét af vores 10 fagtemaer.

Læs mere om vores fagtemaer her

AGU
Almen
grunduddannelse

AGU er for dig, der gerne vil have adgang til en erhvervsuddannelse, HF eller en anden ungdomsuddannelse og derfor har brug for at blive bedre til almene fag som dansk og matematik. Vi har undervisning i dansk, dansk som andetsprog, matematik, engelsk, naturfag, samfundsfag og identitet og medborgerskab.

PGU
Produktions-
grunduddannelse

Her er vi meget på værkstedet! Vi kombinerer teori og værkstedsundervisning, så du efterfølgende kan læse videre på en erhvervsuddannelse eller komme ud og få et job. Ud over det konkrete fagtema, får du undervisning i almene fag på en praksisorienteret måde, så det kommer til at give mening for dig.

EGU
Erhvervs-
grunduddannelse

Erhvervsgrunddannelsen er for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller læse videre på en erhvervsuddannelse. Du er i virksomhedspraktik det meste af tiden, og indimellem kommer du tilbage på skolen for at blive undervist i fag, som du kan bruge i din praktik.

FGU-Online
– Gå i skole hjemme

Som udgangspunkt skal du selvfølgelig møde op på FGU Aarhus hver dag. Men har du udfordringer i forhold til at være fysisk til stede på skolen, kan FGU-online være noget for dig.

Med FGU-Online bliver du undervist hjemmefra foran din computer. Det kan være i dansk, matematik eller et andet alment fag. Det kræver stor disciplin at blive fjernundervist, så du bliver både klogere rent fagligt, men forbereder dig også til et liv som studerende på en ungdomsuddannelse.

Tal med din UU- eller KUI-vejleder, så får du hjælp til at få en henvisning.

Læs mere om FGU-Online her (åbner i nyt vindue)

Vi vejleder og udfordrer dig

Det kan være svært at vide, hvad man vil. På FGU Aarhus får du tid og lov til at falde til og finde dig selv. Du er altid i tæt kontakt med din faglærer og vejleder. Det sikrer, at du er det rigtige sted og har det godt.

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som fx. ordblindhed, høre-, syns- eller bevægehandicap, eller kronisk sygdom, er du berettiget til specialpædagogisk støtte (SPS). Som ordblind er du fx. berettiget til en IT-startpakke eller programpakke og instruktionstimer, som blandt andet lærer dig at anvende AppWriter som kompenserende læse- og skriveværktøj.
Se mere om SPS til ordblinde på FGU Aarhus her

SPS støtte (åbner i et nyt vindue)

Her hjælper vi hinanden med frokosten

Vi har et stærkt fællesskab, hvor vi omgås hinanden på en ordentlig måde. Det handler om at respektere hinanden – også hinandens udfordringer.
Alle elever deltager i vores madordning, og vi hjælper hinanden med at rydde op bagefter. Det giver både en masse sund mad i maven, men styrker også det sociale sammenhold. Madordningen koster 75 kr. om ugen. Der er morgenmad og frokost hver dag, og om fredagen har vi brunch.

Få indflydelse

Hos os har vi selvfølgelig også et elevråd. Det er her, din stemme for alvor bliver hørt. Du får en masse indsigt og lærer at lytte og dele dine holdninger. Du vil opleve, at det betaler sig at give sin mening til kende. Elevrådet har nemlig også plads i bestyrelsen – så her er der rig mulighed for at få trænet dine demokratiske kompetencer!

Er du i tvivl?

Har du brug for information om dine muligheder, kan du altid kontakte en af vores vejledere.

Oversigt over vejledere på FGU Aarhus