Для україномовної молоді

ФГУ Орхус створили 3 групи для навчання україномовної молоді. Для студентів викладають данську, як другу іноземну мову, математику, англійську, суспільствознавство та PASE (фінансова грамотність, робоче місце, співпраця та трудова зайнятість).

Навчання проходить у співпраці з компанією з працевлаштування Niis, яка допомагає студентам знайти роботу у вільний від навчання час. Бачення Niis полягає в тому, щоб допомогти біженцям, іммігрантам у Данії та данському суспільству, сприяючи успішній інтеграції та працевлаштуванню на данському ринку праці.

Приклад розкладу навчання: сніданок 9:00 – 9:30, обід 12.00 – 12:30

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця
8:15 – 9:00 Математика Данська мова Данська мова Данська мова Англійська
мова
9:30 – 10:15 Математика Данська мова Данська мова Данська мова Англійська
мова
10:25 -11:10 Суспільствозна
вство
Данська мова Данська мова Данська мова Математика
11:15 – 12:00 Суспільствозна
вство
Данська мова Данська мова Данська мова Математика
12:30 – 13:15 Pase / Niis Англійська
мова
Данська мова Суспільствознав
ство
Спільні
активітети
13:30 – 14:15 Pase / Niis Англійська
мова
Данська мова Суспільствознав
ство
Спільні
активітети

Навчання в 3-х українських групах має на меті якісно підготувати студентів до пошуку подальшого молодіжного навчання або працевлаштування. Водночас українські студенти стають частиною молодіжного середовища, де, окрім навчання, вони беруть участь у широкому спектрі загальних заходів для молоді у муніципалітеті Орхус.

У відділенні для молоді муніципалітету Орхуса (Aarhus Kommunes Ungeindsats) вирішують, чи можете Ви почати навчання у FGU Aarhus. Тому Ви повинні звернутися до Aarhus Kommunes Ungeindsats (KUI), щоб отримати так звану оцінку цільової групи та скласти план навчання.

Практична інформація:

Шкільна допомога у FGU Aarhus виплачуються на особу кожного місяця за такими ставками:

  • якщо Ви проживаєте з батьками і Вам виповнилося 18 років, Ви отримуєте 2 999 kr.
  • якщо Ви проживаєте самі і Вам виповнилося 18 років, Ви отримуєте 6 951 kr.
  • якщо Вам ще немає 18 років, Ви отримуєте 1 733 kr.

Якщо у Вас є діти, можливе отримання доплати на дитину кожного місяця:

  • Доплата для одиноких батьків становить 6 786 kr.
  • Доплата для одружених становить 2 704 kr.

Шкільна допомога розраховується на погодинній основі і, отже, залежить від кількості годин Вашого відвідування та активного навчання протягом місяця.

Ви обов’язково повинні приходити на навчання кожного дня вчасно. Розклад навчання: понеділок – п’ятниця з 8:15 до 14:15.

За додатковою інформацією звертайтесь до консультанта FGU Aarhus Vest, Gitte Møller Baumann, за телефоном 61 12 20 60 або пишіть на електронну пошту gmb@fguaarhus.dk.

Til ukrainsktalende unge

FGU Aarhus har oprettet 3 hold for ukrainske unge. Eleverne bliver på disse hold undervist i dansk som andetsprog, matematik, engelsk, samfundsfag og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære).

Undervisningen understøtter det beskæftigelsesrettede i samarbejde med Niis, som hjælper eleverne med at finde fritidsjobs. Niis’ vision er at være en ressource for flygtninge og indvandrere i Danmark og for det danske samfund ved bidrag til vellykket integration og rekruttering til det danske arbejdsmarked.

Eksempel på skoleskema; Morgenmad 9-9:30, frokost 12-12:30

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8:15 – 9:00 Matematik Dansk Dansk Dansk Engelsk
9:30 – 10:15 Matematik Dansk Dansk Dansk Engelsk
10:25 -11:10 Samfundsfag Dansk Dansk Dansk Matematik
11:15 – 12:00 Samfundsfag Dansk Dansk Dansk Matematik
12:30 – 13:15 PASE/Niis Engelsk Dansk Samfundsfag Fællesaktiviteter
13:30 – 14:15 PASE/Niis Engelsk Dansk Samfundsfag Fællesaktiviteter

Undervisningen på de 3 ukrainske hold sigter efter at gøre eleverne fagligt parate til at søge en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. De ukrainske elever bliver samtidig en del af et ungdomsmiljø, hvor man udover undervisningen deltager i en lang række almene aktiviteter samt en åbning til Aarhus kommunes ungemiljøer.

Det er Aarhus Kommunes Ungeindsats (KUI), der tager stilling til, hvorvidt du kan starte på FGU Aarhus. Derfor skal du henvende dig til KUI med henblik på at få udarbejdet en såkaldt målgruppevurdering og uddannelsesplan

Praktiske oplysninger:

Der udbetales skoleydelse på FGU Aarhus efter følgende takster:

  • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 2.999 kr. pr. måned.
  • Bor du for dig selv og er over 18 år, får du 6.951 kr. pr. måned.
  • Er du under 18 år, får du 1.733 kr. pr. måned.

Hvis du har børn, er det muligt at få et tillæg:

  • Forsørgertillægget for enlige er 6.786 kr. pr. måned.
  • Forsørgertillægget for ikke-enlige er 2.704 kr. pr. måned.

Den konkrete skoleydelse beregnes på timebasis og afhænger derfor af det antal timer, man har været i skole og modtaget undervisning i den pågældende måned.

Du har mødepligt og skal komme til tiden. Mødetiden er mandag – fredag kl. 8.15 – 14.15.

For yderligere oplysninger – kontakt vejleder Gitte Møller Baumann, FGU Aarhus Vest, på enten mobiltlf. 6112 2060 eller mail gmb@fguaarhus.dk.