Elevrådet på FGU Aarhus Skejby havde fredag den 12. maj arrangeret en kulturfest, hvor elever i fredelig sameksistens havde boder placeret rundt omkring på skolen. Her præsenterede eleverne deres forskellige kulturer med traditionelle musikinstrumenter, danse, dejlige kager, billeder af deres traditioner og landskaber m.m.
Følgende lande var repræsenteret: Tyskland, USA, Afghanistan, Kurdistan, Arabiske lande (Syrien, Palæstina, Irak, osv), Danmark, Grønland og Somalia. Derudover var der præsentation af vores værksteder, bl.a. rockmusik-kultur, kunst i F16.
Her er en stribe billeder og et par videoer fra kulturfesten, som i øvrigt er en årligt tilbagevendende begivenhed på FGU Aarhus.