Adfærds- og samværsregler
på FGU Aarhus

På FGU Aarhus, har vi plads til forskellighed og respekt for hinanden. Derfor har vi nogle husregler som skal overholdes, når du er på skolen, eller repræsenterer skolen i praktikker eller lignende.

Vi forventer at du opholder dig på skolen og deltager aktivt i undervisningen. Er du forhindret skal du melde det til syg-skejby@fguaarhus.dk inden fraværet. Din lærer registrerer dit fravær og du vil kun modtage skoleydelse, hvis der er tale om “lovligt” fravær, F.eks hvis du er syg eller skal til et vigtigt møde.

I skoletiden skal du være upåvirket og må ikke indtage stoffer eller alkohol.

Rygning foregår kun på rygeområderne.
OBS!!! 1. august 2021 bliver der rygeforbud på alle FGU skoler.

På vores skole skal der være plads til alle, og derfor tolererer vi ikke mobning, trusler, vold eller krænkede adfærd, og hvis du oplever det skal du kontakte din lærer eller vejleder. Dette gælder også digital chikane.
Du må ikke optage og dele foto, video eller lyd af andre privates forhold.

Vi passer på vores inventar og bygninger, så derfor skal du behandle det ordentligt, rydde op efter dig selv og hjælpe med rengøring, hvor det er påkrævet.

Hvis vores adfærds og samværsregler ikke overholdes kan det medføre sanktioner. Bortfald af ydelser, udelukkelse fra undervisningen eller i grove tilfælde bortvisning fra skolen.