FGU Aarhus, Sivitas og Aarhus Kommune startede i august 2021 Projekt INSUM, som med støtte fra A.P. Møller Fonden har sat fokus på at støtte frafaldstruede elever med anden etnisk herkomst end dansk.
De unge har modtaget intensiv støtte fra rollemodeller og mentorer fra Sivitas i et forsøg på at fastholde de frafaldstruede elever i at gennemføre deres FGU-forløb.
Projektet var en stor succes. Det lykkedes for 4 ud af 5 elever at gennemføre FGU-forløbet. Dermed ramte man den oprindelige målsætning på 80 % succes.
FGU Aarhus har lavet denne dokumentarfilm om Projekt INSUM: