Målgruppe – Lovgrundlag – Bekendtgørelse

Målgruppe:

  • Målgruppen er unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse eller i gang med uddannelse.
  • FGU er hovedvejen for unge, der ønsker at opfylde adgangskrav til EUD eller gymnasiale uddannelser.
  • Målgruppevurdering foretages af den kommunale ungeindsats.