FGU Personale

FGU Personale

På fotoet ses fra venstre:

  • Leder af FGU Aarhus: Claus Bentsen
  • Uddannelsesleder for AVU og Online-undervisning (VUC): Christina Hørning
  • Konsulent på Gøglerskolen: P.C. Asmussen
  • Forstander på Aarhus Produktionsskole: Marianne Thorhauge
  • Forstander på Egå Produktionshøjskole: Karsten Larsen

Alt personale fra de (snart) tidligere skoler, vil blive overdraget til FGU Aarhus pr. 1/8.