Torsdag den 9. juni var der fest i Gellerup. Her blev den nye skole, FGU Aarhus Vest, som ligger i Bevægelseshuset i Sports- og Kulturcampus.
Indvielsen skete i forbindelsen med Kulturbazaren, der fandt sted på Verdenspladsen samtidig.
Her har I en længere reportage fra den festlige indvielsesdag med lagkage, taler, popcorn, strygerorkester, cirkus, rap og dans😃