FGU Aarhus er i øjeblikket tovholder på et stort EU-projekt med titlen Urban Permaculture. Sammen med partnere fra fem lande i Europa, skal FGU Aarhus udvikle et 15 dages undervisningsforløb, som skal kunne bruges som en del af et pensum på for eksempel en erhvervsuddannelse. FGU Aarhus’ opgave består udover styring af projektet i at udvikle selve indholdet på det 15 dages undervisningsforløb i tæt samarbejde med de europæiske partnere.

Permakultur er måder, hvorpå vi kan designe steder, hvor folk kan leve, arbejde og opholde sig i større balance med naturen. I denne sammenhæng forstås urban permakultur som praktiske metoder og principper for pleje, vedligeholdelse og brug af byrum, der er i harmoni med naturen.

Baggrunden for projektet er, at stadig flere flytter til byerne i hele EU. Udfordringen ligger i at skabe gode (grønne) miljøer – både udendørs og indendørs – i forhold til at bo og arbejde i byerne, ligesom det handler om at styrke biodiversiteten i byerne. Derudover er det tanken, at der kan opstå nye erhverv, som de unge kan indgå i efter at have været igennem dette introduktionskursus.

Permakultur handler traditionelt om at dyrke fødevarer på en bæredygtig måde, hvor der kun må bruges vedvarende ressourcer som sollys, regn og vind samt dyr og planter. Samtidig med, at grøntsagerne er dyrket uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler, skal der også spares mest muligt på brændstof til maskiner og transport.
Et af de vigtigste principper i permakulturen er, at grøntsagerne skal dyrkes lokalt hos dem, der skal spise dem. Projektet skal bl.a. give inspiration til, hvordan baggårde, altaner, vejkanter og byrum kan bidrage til denne produktion.

Projekt Urban Culture er en del af Erasmus+, som er EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet kan i 2021 uddele 252 millioner kr. til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

FGU Aarhus er samtidig i fuld gang med at etablere en ny linje under temaet MIljø og Genbrug, hvor det for eleverne netop handler om at skabe sig en fremtid inden for området. Læs mere om linjen på FGU Aarhus’ hjemmeside her: https://fguaarhus.dk/om-uddann…/fagtemaer/miljoe-og-genbrug/