FGU Opbygning – En ny 2-årig forberedende Grunduddannelse

Opbygning:

 • En ny 2-årig Forberedende Grunduddannelse (FGU)
  i tre spor med mulighed for på-og afstigning undervejs:
 • Almen Grunduddannelse (agu)
 • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
 • Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Indhold

De tre spor:

 • Almen Grunduddannelse: Praksisorienteret undervisning i almene fag
 • Produktionsgrunduddannelse: Værkstedsundervisning
 • Erhvervsgrunduddannelse: Praktikuddannelse
 • Praksisorienteret dansk og matematik i alle spor
 • Mulighed for almene fag på G; E, D niveau (eksamen)
 • Mulighed for erhvervstræning i virksomhed op til 4 uger
 • Virksomhedspraktik med praktikaftale i egu
 • Kombinationsforløb
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • Integreret ordblindeundervisning
 • Niveau 1 – 3 i kvalifikationsrammen for livslang læring

Almen grunduddannelse

 • Primært indhold:
  Undervisning i almene fag: Dansk, dansk som andetsprog, matematik, it, naturvidenskab, historie, samfundsfag mv..
 • Undervisningsform:
  Almen undervisning tilrettelagt praksisorienteret og med helheds- orienteret undervisning, der går på tværs af fag.
 • Faglig standard:
  Læreplaner, der bl.a. indeholder de faglige mål, kernestoffet, arbejds- og evalueringsformer.
 • Endemål:
  Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen.

Erhversgrunduddannelse

 • Primært indhold:
  Virksomhedspraktik på ordinære arbejdspladser med praktikaftale samt skoleundervisning, der giver praktiske færdigheder, understøtter og kan anvendes i virksomheds- praktikken, som fx dansk, dansk som andetsprog, matematik eller it.
 • Undervisningsform:
  Virksomhedspraktik. Skoleundervisningen kan fx tilrettelægges som enkeltdage eller som hele uger.
 • Faglig standard:
  Fagbilag med faglige mål og konkrete, individuelt fastsatte kompetencemål.
 • Endemål:
  Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen. Niveau 3 afsluttes med en fagprøve og giver erhvervskompetence.

Produktionsgrunduddannelse

 • Primært indhold:
  Skoleundervisningen er praksisrettet inden for et fagligt tema og indeholder arbejdspladslære, samarbejdlære, erhvervslære samt dansk, dansk som andetsprog, matematik og it.
 • Undervisningsform:
  Værkstedsundervisning med reel produktion af varer og tjenesteydelser med afsætning som mål.
  Undervisningen er rettet mod bestemte erhverv og linjer på EUD.
 • Faglig standard:
  Fagbilag med faglige mål.
 • Endemål:
  Slutevaluering i henhold til evalueringsvejledningen. Niveau 3 afsluttes med en fagprøve og gør eleven parat til et ufaglært arbejdsmarked.

Læringsmiljø

 • Inkluderende læringsmiljø
 • Hold- og arbejdsfællesskab
 • Praksisorienteret
 • Fokus på personlig, social og faglig progression
 • Tre retningsgivende mål:
 • De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse
 • De unges trivsel
 • De unges fravær

Forløb

 • Uddannelsesplan fastsætter mål, retning og varighed
 • Forløbsplan beskriver indhold, og hvordan mål nås
 • Fleksibel tilrettelæggelse samt af- og påstigning
 • Varighed op til 2 år med mulighed for forlængelse
 • Kompetencebevis og evt. uddannelsesbevis
  efter endt forløb